Vallavalitsuse ametnike palgad

 

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119 avalikustatakse alates 2015. aastast ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel.

 

Suure-Jaani Vallavalitsuse ametnike põhipalgad seisuga 01.04.2015

Ametikoht Eesnimi Perekonnanimi Ametniku koormus ametkohal Põhipalk
vallavanem Tõnu Aavasalu 1 1 755,00
arendusnõunik Aino Viinapuu 1 1 215,00
spordi- ja noorsootöönõunik Mati Adamson 1 1 190,00
haridus- ja kultuurinõunik Ain  Saviauk 1 1 190,00
vallasekretär Veronika Ringo 1 1 270,00
sekretär Aili Adamson 1 835,00
sotsiaalosakonna juhataja Aave  Toomsalu 1 1190,00
finantsosakonna juhataja Elle  Tints 1 1190,00
majandus- ja ehitusosakonna juhataja Are  Aua 1 1190,00
arhitekt Avo Järve 0,7 880,00
keskkonnanõunik Tiiu Umal 1 1015,00
maanõunik Heli Kralle 1 1015,00
 

 

Ametnike põhipalk ja muutuvpalk ning teenistusülesannete täitmisest tulenev muu tulu 2014. aastal

 

Suure-Jaani Vallavalitsuse  ametnike  põhipalgad  01.08.2014

     
           
Struktuuriüksus Teenistuskoha nimetus Eesnimi Perekonna-nimi Koormus Põhipalk
Vallavanema otsealluvuses Arendusnõunik Aino Viinapuu 1 1125
Vallavanema otsealluvuses Spordi- ja noorsootöönõunik Mati Adamson 1 1100
Vallavanema otsealluvuses Haridus- ja kultuurinõunik Ain Saviauk 1 1100
Vallakantselei Vallasekretär Veronika Ringo 1 1175
Vallakantselei Sekretär Aili Adamson 1 770
Sotsiaalosakond Sotsiaalosakonna juhataja Aave Toomsalu 1 1100
Finantsosakond Finantsosakonna juhataja Elle Tints 1 1100
Majandus- ja ehitusosakond Majandus- ja ehitusosakonna juhataja Are Aua 1 1100
Majandus- ja ehitusosakond Arhitekt Avo Järve 0,7 815
Majandus- ja ehitusosakond Keskkonnanõunik Tiiu Umal 1 940
Majandus- ja ehitusosakond Maanõunik Heli Kralle 1 940

 

 

Suure-Jaani Vallavalitsuse  ametnike  põhipalgad  01.04.2014      
           
Struktuuriüksus Teenistuskoha nimetus Eesnimi Perekonna-nimi Koormus Põhipalk
Vallavanema otsealluvuses Arendusnõunik Aino Viinapuu 1 1125
Vallavanema otsealluvuses Spordi- ja noorsootöönõunik Mati Adamson 1 1100
Vallavanema otsealluvuses Haridus- ja kultuurinõunik Anu Mikkor 1 1100
Vallakantselei Vallasekretär Veronika Ringo 1 1175
Vallakantselei Sekretär Aili Adamson 1 770
Sotsiaalosakond Sotsiaalosakonna juhataja Aave Toomsalu 1 1100
Finantsosakond Finantsosakonna juhataja Elle Tints 1 1100
Majandus- ja ehitusosakond Majandus- ja ehitusosakonna juhataja Are Aua 1 1100
Majandus- ja ehitusosakond Arhitekt Avo Järve 0,7 815
Majandus- ja ehitusosakond Keskkonnanõunik Tiiu Umal 1 940
Majandus- ja ehitusosakond Maanõunik Heli Kralle 1 940

 

 

Ametnike põhipalk ja muutuvpalk ning teenistusülesannete täitmisest tulenev muu tulu 2013. aastal
                 
                 
Struktuuriüksus     Ametikoht Eesnimi Perekonnanimi Ametniku koormus Põhipalk sh   puhkuse tasu Muutuvpalk Muu tulu Kokku Periood
Suure-Jaani Vallavalitsus                
Vallavalitsus                
Vallavanem Tõnu Aavasalu 1 19500   40 19540 01.01.2013-31.12.2013
vallavalitsuse liige Jüri Hansen       760 760 01.01.2013-30.11.2013
vallavalitsuse liige Rünno Johanson       440 440 01.01.2013-30.11.2013
                 
Vallavanema otsealluvuses                
Arendusnõunik Aino Viinapuu 1 13500 400 133 14033 01.01.2013-31.12.2013
Spordi- ja noorsootöönõunik Mati Adamson 1 12950 350   13300 01.01.2013-31.12.2013
Haridus- ja kultuurinõunik Kadri Pulk 1 1533,33     1533,33 01.01.2013-31.01.2013
Haridus- ja kultuurinõunik Anu Mikkor 0,5 2750     2750 01.03.2013-31.07.2013
Haridus- ja kultuurinõunik Anu Mikkor 1 5500 200   5700 01.08.2013-31.12.2013
                 
Vallakantselei                
Vallasekretär Veronika Ringo 1 14100 400 312 14811,68 01.01.2013-31.12.2013
Sekretär Aili Adamson 1 9240 795,57   10035,57 01.01.2013-31.12.2013
                 
Sotsiaalosakond                
Sotsiaalosakonna juhataja Aave Toomsalu 1 13200 200 592 13991,86 01.01.2013-31.12.2013
                 
Finantsosakond                
Finantsosakonna juhataja Elle Tints 1 13200 400   13600 01.01.2013-31.12.2013
                 
Majandus- ja ehitusosakond                
Majandus- ja ehitusosakonna juhataja Are Aua 1 13200 200   13400 01.01.2013-31.12.2013
Arhitekt Avo Järve 0,7 8965 200   9165 01.01.2013-31.12.2013
Keskkonnanõunik Tiiu Umal 1 11280 200   11480 01.01.2013-31.12.2013
Maanõunik Heli Kralle 1 11280 400   11680 01.01.2013-31.12.2013
                 
Suure-Jaani Vallavolikogu                
Volikogu esimees Arnold Pastak       4000 4000 01.01.2013-31.10.2013
Volikogu esimees Andres Vinni       800 800 01.11.2013-31.12.2013
Volikogu liige Raul Espenberg       80 80 01.11.2013-31.12.2013
Volikogu liige Jaan Hansen       180 180 01.01.2013-31.10.2013
Volikogu liige Jüri Hansen       80 80 01.12.2013-31.12.2013
Volikogu liige Toomas Henk       140 140 01.01.2013-31.10.2013
Volikogu liige Robert Ilves       200 200 01.01.2013-31.12.2013
Volikogu liige Jaan Jaska       260 260 01.01.2013-31.12.2013
Volikogu liige Andrus Keerd       239 239 01.01.2013-31.12.2013
Volikogu liige Siiri Kruuse       80 80 01.11.2013-31.12.2013
Volikogu liige Arvi Lohu       200 200 01.01.2013-31.12.2013
Volikogu liige Romeo Mukk       240 240 01.01.2013-31.12.2013
Volikogu liige Eda Nodepera       480 480 01.01.2013-31.12.2013
Volikogu liige Kaarel Omel       160 160 01.01.2013-31.10.2013
Volikogu liige Eeri Palu       60 60 01.11.2013-31.12.2013
Volikogu liige Arnold Pastak       80 80 01.11.2013-31.12.2013
Volikogu liige Joel Purga       60 60 01.11.2013-31.12.2013
Volikogu liige Madis Randaru       260 260 01.01.2013-31.12.2013
Volikogu liige Peeter Sadam       220 220 01.01.2013-31.12.2013
Volikogu liige Eduard Sangernebo       120 120 01.01.2013-31.10.2013
Volikogu liige Arvi Sarjas       160 160 01.01.2013-31.10.2013
Volikogu liige Marlen Silm       80 80 01.11.2013-31.12.2013
Volikogu liige Tambet Sova       60 60 01.11.2013-31.12.2013
Volikogu liige Olavi Udam       193 193 01.01.2013-31.12.2013
Volikogu liige Uno Vares       99 99 01.01.2013-31.10.2013
                 

 

Suure-Jaani Vallavalitsuse  ametnike  põhipalgad  01.04.2013      
           
Struktuuriüksus Teenistuskoha nimetus Eesnimi Perekonna-nimi Koormus Põhipalk
Vallavanema otsealluvuses Arendusnõunik Aino Viinapuu 1 1125
Vallavanema otsealluvuses Spordi- ja noorsootöönõunik Mati Adamson 1 1100
Vallavanema otsealluvuses Haridus- ja kultuurinõunik Anu Mikkor 0,5 550
Vallakantselei Vallasekretär Veronika Ringo 1 1175
Vallakantselei Sekretär Aili Adamson 1 770
Sotsiaalosakond Sotsiaalosakonna juhataja Aave Toomsalu 1 1100
Finantsosakond Finantsosakonna juhataja Elle Tints 1 1100
Majandus- ja ehitusosakond Majandus- ja ehitusosakonna juhataja Are Aua 1 1100
Majandus- ja ehitusosakond Arhitekt Avo Järve 0,7 815
Majandus- ja ehitusosakond Keskkonnanõunik Tiiu Umal 1 940
Majandus- ja ehitusosakond Maanõunik Heli Kralle 1 940