Asbest ja eterniit

Asbest on kasutusel enam kui 3000 tootes ja kasutusalas. Umbes 80 % meie vanematest elamutest, tööstus- ja ühiskondlikest hoonetest sisaldavad asbestmaterjale.

Asbesti võib leiduda:

·        Katustes –  laineline eterniit, katusepapp ja -plaadid

·        Seintes - asbesttsementplaadid ja -paneelid

·        Lagedes - pritsasbest soojusisolatsioon, asbesttsementplaadid

·        Hoone vundamendis - hüdroisolatsioon

·        Hoone põrandates – vinüülasbest põrandaplaadid

·        Hoone fassaadides - välisvooder, rõdupiirded

·        Vee- ja kanalisatsioonitorudes - torud, muhvid

·        Elektripaigaldistes - kaablitorud, asbestkartong

·        Kütteseadmetes - katlad, torud, ahjud, pliidid (soojusisolatsiooni- ja tulekaitsematerjalid)

·        Eterniidist ehituselemendid - katuseplaadid, rennid, päiksevarjud

 

Asbest on ohtlik jääde, mida tuleb teistest jäätmetest eraldi koguda ja üle anda Suure-Jaani jäätmejaama.

 

vastavalt jäätmejaama hinnakirjale. Tasuliste jäätmete vastuvõtu hinnakiri Suure-Jaani jäätmejaamas