Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus

 

 Teenuse üldandmed

Kirjeldus Avaliku ürituse korraldamiseks Suure-Jaani vallas on vajalik avaliku ürituse korraldamise luba, mille taotlemiseks tuleb ürituse korraldajal hiljemalt 2 nädalat enne ürituse toimumist esitada Suure-Jaani Vallavalitsusele taotlus.
Kestvus

Otsus avaliku ürituse lubamise või taotluse rahuldamata jätmise kohta tehakse maksimaalselt kahe nädala jooksul.

Õigusaktid

Suure-Jaani valla avalike üritusete korraldamise kord

Vastutaja  Leili Kuusk, leili.kuusk@suure-jaani.ee

 

Teenuse taotlemine

Vajalikud sammud

Esitada vormikohane taotlus koos vajalike lisade ja kooskõlastustega.

Vallavalitsus avatud E-R 9-12, 13-16; e-post: suure-jaani@suure-jaani.ee

Vajaminevad dokumendid

Avaliku ürituse korraldaja vormikohane taotlus.

Olenevalt ürituse iseloomust tuleb taotlusele lisada:

  • liikluse ja sõidukite parkimise korraldamise skeem;
  • turvalisuse tagamise ja meditsiinilise teenindamise kava;
  • teede, tänavate, väljakute, parkide, parklate ja puhkealade sulgemise vajaduse korral teede ja tänavate sulgemise loa taotlus;
  • majandustegevuse registris registreeringu tegemise taotlus (sh märge alkoholi müümise soovi kohta);
  • Suure-Jaani vallale mittekuuluva kinnistu kasutamisel kinnistu omaniku või valdaja kooskõlastus;
  • territooriumi koristamise kava.

Vajalikud kooskõlastused:

Päästeamet (loe lisaks)

Politsei- ja Piirivalveamet (loe lisaks)

NB! Loa elektroonilisel taotlemisel saadetakse taotlus samaaegselt Suure-Jaani Vallavalitsusele ning kooskõlastamiseks Päästeameti Lõuna päästekeskusesse ning Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri.

Viide  Avaliku ürituse korraldamise taotlus

 

Teenuse taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud Suure-Jaani valla toimingute ja teenuste keskkonda  sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.
Viide