Detailplaneeringud

5.05.16

Planeerimisseaduse peatükk 8 §125 määratleb ära, millal on ehitise püstitamiseks või laiendamiseks vajalik koostada detaliplaneering.

Detailplaneeringu algatamise avaldus

Olemasolevate ja menetletavate detailplaneeringutega saab tutvuda

Detailplaneeringute andmebaasis

 

Toimetaja: MARKO REIMANN