Detailplaneeringu algatamine

9.05.16
 

 Teenuse üldandmed

Kirjeldus  Detailplaneering koostatakse maakasutuse ja ehitustegevuse aluseks seaduses ning valla üldplaneeringuga määratud kohtades ja juhtudel. Iga isik võib teha planeeringu koostamise algatamise ettepaneku.
Kestvus  
Õigusaktid  
Vastutaja  

 

Teenuse taotlemine kohapeal

Vajalikud sammud  
Vajaminevad dokumendid  
Viide  
Teenuse taotlemine elektrooniliselt

 

 

Teenuse taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud  
Vajaminevad dokumendid  
Viide  

 

Toimetaja: MARKO REIMANN