Eelarve

 

Suure-Jaani valla eelarvestrateegia aastateks 2015 - 2020

 

Suure-Jaani valla 2016. aasta majandusaasta konsolideerimisgrupi aruanne

 

Suure-Jaani valla 2017. aasta lisaeelarve.

 

Suure-Jaani valla 2017. aasta eelarve lühiülevaade.

 

Suure-Jaani valla 2017. aasta eelarve.   Alaeelarved

 

Suure-Jaani valla 2017. aasta eelarve eelnõu ja seletuskiri

 

Suure-Jaani valla 2016. aasta lisaeelarve

 

Suure-Jaani valla 2015. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

 

Suure-Jaani valla 2016.. aasta eelarve lühiülevaade.

 

 

Suure-Jaani valla 2016. aasta eelarve

 

TULUD

Põhitegevuse tulud kokku

5 237 457

     tulumaks

2 909 243

     maamaks

253 000

     kaupade ja teenuste müük

276 209

     tasandusfond (§ 4 lg 1)

571 181

     toetusfond

1 127 670

     sihtfinantseering jooksvateks kuludeks

75 154

     muud tegevustulud

25 000

Investeerimistegevuse tulud kokku

27 100

     põhivara müük

27 000

     finantsvara müük

0

     saadav sihtfinantseering

0

     finantstulud

100

Finantseerimistegevuse tulud kokku

985 622

     laenu tagasimakse

0

     laenu võtmine

842 600

     likviidsete varade vaba jääk

143 022

TULUD KOKKU

6 250 179

KULUD

 

Põhitegevuse kulud kokku

4 423 529

      Üldised valitsussektori teenused

554 741

           Volikogu

18 950

           Vallavalitsus

452 230

            Reservfond

48 871

            Valimised

0

            Muud üldised teenused

26 350

            Valitsussektori teenused

8 340

      Avalik kord

1 600

            Politsei

1 600

            Päästeteenused

0

      Majandus

116 540

            Teed

113 000

            Turism

440

            Side

0

            Ettevõtlus

3 100

      Keskkonnakaitse

94 450

           Jäätmekäitlus

15 660

           Haljastus

70 790

           Muu keskkonnakaitse

8 000

      Elamu- ja kommunaalmajandus

113 395

          Elamumajanduse arendamine

9 070

          Tänavavalgustus

31 790

           Veevarustus

38 235

           Kalmistu

34 300

      Tervishoid

0

      Kultuur ja vabaaeg

516 714

           Spordihoone

41 330

           Sport

27 989

           Noortekeskus

64 126

           Noorsooüritused

26 147

           Raamatukogud

110 630

           Paala Rahvamaja

31 480

           Vastemõisa Rahvamaja

59 790

           Suure-Jaani Kultuurimaja

81 387

           Sürgavere Kultuurimaja

17 955

           Kultuuriüritused

29 100

           Seltsitegevus

16 755

           Ajaleht

10 025

      Haridus

2 768 529

            Vastemõisa Lasteaed

168 766

            Suure-Jaani Lasteaed

232 490

            Olustvere Lasteaed

172 131

            Kõidama Lasteaed

100 700

            Osalemine lasteaia kuludes

20 000

            S.J Kooli Kildu tegevuskoht

59 995

            S-J Kooli Sürgavere tegevuskoht

107 331

            Olustvere Põhikool

261 571

            S-J Kooli Tääksi tegevuskoht

90 331

            Suure-Jaani Kool

1 250 938

            Osalemine koolide kuludes

110 115

            Õpilastransport

93 000

            Koolitoit

120 910

            Gümnaasium

237 908

            Riigiraha

0

      Sotsiaalne kaitse

257 560

            Lõhavere

60 000

            Hooldajatoetus jm,

35 569

            Eakate sotsiaalhoolekande asut,

32 900

            Muu eakate sotsiaalne kaitse

11 875

            Muu perekondade ja laste sots,

92 294

            Toimetulekutoetus

24 922

Investeerimistegevuse kulud kokku

1 537 307

       põhivara soetus

1 507 047

       antav sihtfinantseering

0

       aktsiakapitali suurendamine

0

       finantskulud

30 260

Finantseerimistegevuse kulud kokku

289 343

       laenu andmine

0

       kohustuste tasumine

289 343

KULUD KOKKU

6 250 179

 

Suure-Jaani valla 2016. aasta eelarve eelnõu ja seletuskiri

 

Suure-Jaani valla 2015. aasta eelarve koos lisade ja seletuskirjaga

 

Suure-Jaani valla 2015. aasta eelarve  
TULUD
Põhitegevuse tulud kokku 4 885 542
     tulumaks 2 740 784
     maamaks 253 000
     kaupade ja teenuste müük 238 463
     tasandusfond (§ 4 lg 1) 573 266
     toetusfond 1 035 571
     sihtfinantseering jooksvateks kuludeks 14 158
     muud tegevustulud 30 300
Investeerimistegevuse tulud kokku 7 460
     põhivara müük 7 000
     finantsvara müük 0
     saadav sihtfinantseering 0
     finantstulud 460
Finantseerimistegevuse tulud kokku 388 522
     laenu tagasimakse 19 840
     laenu võtmine 170 000
     likviidsete varade vaba jääk 198 682
TULUD KOKKU 5 281 524
KULUD   
Põhitegevuse kulud kokku 4 314 127
      Üldised valitsussektori teenused 596 745
           Volikogu 17 755
           Vallavalitsus 446 370
            Reservfond 65 421
            Valimised 0
            Muud üldised teenused 27 059
            Valitsussektori teenused 40 140
      Avalik kord 1 600
            Politsei 1 600
            Päästeteenused 0
      Majandus 121 727
            Teed 110 187
            Turism 440
            Side 0
            Ettevõtlus 11 100
      Keskkonnakaitse 89 360
           Jäätmekäitlus 14 945
           Haljastus 65 915
           Muu keskkonnakaitse 8 500
      Elamu- ja kommunaalmajandus 133 260
          Elamumajanduse arendamine 14 680
          Tänavavalgustus 43 910
           Veevarustus 46 120
           Kalmistu 28 550
      Tervishoid 0
      Kultuur ja vabaaeg 519 290
           Spordihoone 64 960
           Sport 26 410
           Noortekeskus 63 000
           Noorsooüritused 24 890
           Raamatukogud 98 435
           Paala Rahvamaja 32 275
           Vastemõisa Rahvamaja 60 725
           Suure-Jaani Kultuurimaja 75 895
           Sürgavere Kultuurimaja 18 880
           Kultuuriüritused 28 295
           Seltsitegevus 15 500
           Ajaleht 10 025
      Haridus 2 595 822
            Vastemõisa Lasteaed 119 770
            Suure-Jaani Lasteaed 167 940
            Olustvere Lasteaed 165 700
            Kõidama Lasteaed 96 740
            Osalemine lasteaia kuludes 35 000
            S.J Kooli Kildu tegevuskoht 142 435
            S-J Kooli Sürgavere tegevuskoht 166 690
            Olustvere Põhikool 216 494
            S-J Kooli Tääksi tegevuskoht 174085
            Suure-Jaani Kool 675 277
            Osalemine koolide kuludes 91 000
            Õpilastransport 80 000
            Koolitoit 115 740
            Gümnaasium 160 039
            Riigiraha 188 912
      Sotsiaalne kaitse 256 323
            Lõhavere  58 040
            Hooldajatoetus jm, 34 882
            Eakate sotsiaalhoolekande asut, 41 760
            Muu eakate sotsiaalne kaitse 10 070
            Muu perekondade ja laste sots, 89 025
            Toimetulekutoetus 22 546
Investeerimistegevuse kulud kokku 661 147
       põhivara soetus 620 807
       antav sihtfinantseering 0
       aktsiakapitali suurendamine 0
       finantskulud 40 340
Finantseerimistegevuse kulud kokku 306 250
       laenu andmine 0
       kohustuste tasumine 306 250
KULUD KOKKU 5 281 524

 

 

 

Suure-Jaani valla 2014. aasta lisaeelarve   Lisaeelarve seletuskiri

 

Suure-Jaani valla 2014. aasta eelarve  
TULUD    
Põhitegevuse tulud kokku 4 540 230
     tulumaks 2 447 070
     maamaks 253 000
     kaupade ja teenuste müük 228 855
     tasandusfond (§ 4 lg 1) 614 902
     mittesihtotst. toetused (sh § 4 lg 2) 924 322
     sihtfinantseering jooksvateks kuludeks 43 881
     muud tegevustulud 28 200
Investeerimistegevuse tulud kokku 140 860
     põhivara müük 2 000
     finantsvara müük 0
     saadav sihtfinantseering 137 000
     finantstulud 1 860
Finantseerimistegevuse tulud kokku 219 985
     laenu tagasimakse 20 160
     likviidsete varade vaba jääk 199 825
TULUD KOKKU 4 901 075
KULUD      
Põhitegevuse kulud kokku 4 100 788
      Üldised valitsussektori teenused 511 784
               Volikogu 16 582
               Vallavalitsus 421 135
               Reservfond 45 852
               Valimised 0
               Muud üldised teenused 24 940
               Valitsussektori teenused 3 275
      Avalik kord 1 600
               Politsei 1 600
              Päästeteenused 0
      Majandus 127 974
             Teed 124 044
             Turism 430
            Ettevõtlus 3 500
      Keskkonnakaitse 85 630
            Jäätmekäitlus 15 005
            Haljastus 63 975
            Muu keskkonnakaitse 6 650
      Elamu- ja kommunaalmajandus 137 715
           Elamumajanduse arendamine 14 394
           Tänavavalgustus 55 550
            Veevarustus 39 369
            Kalmistu 28 402
      Tervishoid 0
      Kultuur ja vabaaeg 471 676
            Spordihoone 40 500
            Sport 26 410
           Noortekeskus 59 970
           Noorsooüritused 27 390
           Raamatukogud 92 655
           Paala Rahvamaja 29 259
           Vastemõisa Rahvamaja 55 860
           Suure-Jaani Kultuurimaja 69 010
           Sürgavere Kultuurimaja 21 420
           Kultuuriüritused 25 700
           Seltsitegevus 13 500
           Ajaleht 10 002
      Haridus 2 504 130
           Vastemõisa Lasteaed 110 140
           Suure-Jaani Lasteaed 108 312
            Olustvere Lasteaed 143 051
            Kõidama Lasteaed 91 639
            Osalemine lasteaia kuludes 28 000
            Kildu Põhikool 170 225
            Sürgavere Põhikool-Lasteaed 204 019
            Olustvere Põhikool 203 755
            Tääksi Põhikool  133 863
            Suure-Jaani Gümnaasium 700 580
            Osalemine koolide kuludes 78 000
            Õpilastransport 112 800
            Koolitoit 107 398
            Gümnaasium 98 868
            Riigiraha 213 480
      Sotsiaalne kaitse 260 279
            Lõhavere  63 200
            Hooldajatoetus jm 37 249
            Eakate sotsiaalhoolekande asut 35 640
            Muu eakate sotsiaalne kaitse 8 560
           Muu perekondade ja laste sots k 76 670
           Toimetulekutoetus 38 960
Investeerimistegevuse kulud kokku 420 894
       põhivara soetus 344 146
       antav sihtfinantseering 12 300
       aktsiakapitali suurendamine 20 160
       finantskulud 44 288
Finantseerimistegevuse kulud kokku 379 393
       laenu andmine 0
       kohustuste tasumine 379 393
KULUD KOKKU 4 901 075

 

 

 

 

Suure-Jaani valla 2013. aasta eelarve

TULUD

Põhitegevuse tulud kokku

4 506 558

     tulumaks

2 353 710

     maamaks

253 000

     kaupade ja teenuste müük

243 216

     tasandusfond (§ 4 lg 1)

613 126

     mittesihtotstarbelised toetused (sh § 4 lg 2)

944 267

     sihtfinantseering jooksvateks kuludeks

69 369

     muud tegevustulud

29 870

Investeerimistegevuse tulud kokku

815 823

     põhivara müük

4 000

     finantsvara müük

0

     saadav sihtfinantseering

811 703

     finantstulud

120

Finantseerimistegevuse tulud kokku

540 004

     laenu võtmine

405 940

     likviidsete varade vaba jääk

134 064

TULUD KOKKU

5 862 385

KULUD

 

Põhitegevuse kulud kokku

4028305

      Üldised valitsussektori teenused

508221

               Volikogu

16 565

               Vallavalitsus

420 023

               Reservfond

42 116

               Valimised

3 000

               Muud üldised teenused

23 242

               Valitsussektori teenused

3 275

      Avalik kord

1 600

               Politsei

1 600

              Päästeteenused

0

      Majandus

153 265

             Teed

152 850

             Turism

415

      Keskkonnakaitse

83 505

            Jäätmekäitlus

15 585

            Haljastus

62 400

            Muu keskkonnakaitse

5 520

      Elamu- ja kommunaalmajandus

93 140

           Elamumajanduse arendamine

12 180

           Tänavavalgustus

49 760

            Veevarustus

6 000

            Kalmistu

25 200

      Tervishoid

500

      Kultuur ja vabaaeg

470 706

           Spordihoone

41 556

           Sport

21 755

           Noortekeskus

51 986

           Noorsooüritused

26 590

           Raamatukogud

107 169

           Paala Rahvamaja

29 950

           Vastemõisa Rahvamaja

62 216

           Suure-Jaani Kultuurimaja

62 732

           Sürgavere Kultuurimaja

22 972

           Kultuuriüritused

19 700

           Seltsitegevus

16 100

           Ajaleht

7 980

      Haridus

2 474 588

           Vastemõisa Lasteaed

104 292

           Suure-Jaani Lasteaed

101 970

            Olustvere Lasteaed

145 191

            Kõidama Lasteaed

88 457

            Osalemine lasteaia kuludes

27 500

            Kildu Põhikool

196 844

            Sürgavere Põhikool-Lasteaed

247 022

            Olustvere Põhikool

199 475

            Tääksi Põhikool

198 780

            Suure-Jaani Gümnaasium

852 779

            Osalemine koolide kuludes

130 000

            Õpilastransport

104 105

            Koolitoit

78 173

           Riigiraha

 

      Sotsiaalne kaitse

242 780

            Lõhavere

40 900

            Hooldajatoetus jm

34 026

            Eakate sotsiaalhoolekande asut

46 500

            Muu eakate sotsiaalne kaitse

9 045

           Muu perekondade ja laste sots k

73 973

           Toimetulekutoetus

38 336

Investeerimistegevuse kulud kokku

1 522 700

       põhivara soetus

1 017 705

       antav sihtfinantseering

440 078

       finantskulud

64 917

Finantseerimistegevuse kulud kokku

311 380

       laenu andmine

33 000

       kohustuste tasumine

278 380

KULUD KOKKU

5 862 385

 

 

 

Suure-Jaani valla 2012. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

 

 

 

Suure-Jaani valla 2012. aasta eelarve

 
TULUD   
Põhitegevuse tulud kokku 4 337 083
     tulumaks 2 141 947
     maamaks 275 000
     kaupade ja teenuste müük 237 090
     tasandusfond (§ 4 lg 1) 635 327
     mittesihtotstarbelised toetused (sh tasandusfond § 4 lg 2) 993 062
     sihtfinantseering jooksvateks kuludeks 24 787
     muud tegevustulud 29 870
Investeerimistegevuse tulud kokku 691 998
     põhivara müük 11 380
     finantsvara müük 4 399
     saadav sihtfinantseering 675 785
     finantstulud 434
Finantseerimistegevuse tulud kokku 900 164
     laenu võtmine 880 891
     likviidsete varade vaba jääk 19 273
TULUD KOKKU 5 929 245
KULUD     
Põhitegevuse kulud kokku 3 925 286
      Üldised valitsussektori teenused 498 488
               Volikogu 15 914
               Vallavalitsus 396 775
               Reservfond 59 724
               Muud üldised teenused 22 879
               Valitsussektori teenused 3 196
      Avalik kord 1 600
               Politsei 1 600
               Päästeteenused 0
      Majandus 149 543
             Teed 149 128
             Turism 415
      Keskkonnakaitse 76 185
            Jäätmekäitlus 18 964
            Haljastus 53 616
            Muu keskkonnakaitse 3 605
      Elamu- ja kommunaalmajandus 75 086
           Elamumajanduse arendamine 5 000
           Tänavavalgustus 40 320
            Veevarustus 5 646
            Kalmistu 24 120
      Tervishoid 959
      Kultuur ja vabaaeg 453 147
            Spordihoone 38 048
            Sport 20 834
            Huvikool 0
           Noortekeskus 37 381
           Noorsooüritused 23 567
           Raamatukogud 102 183
           Paala Rahvamaja 29 064
           Vastemõisa Rahvamaja 58 770
           Suure-Jaani Kultuurimaja 91 828
           Sürgavere Kultuurimaja 21 897
           Muuseum 6 713
           Seltsitegevus 15 782
           Ajaleht 7 080
      Haridus 2 435 578
           Vastemõisa Lasteaed 98 876
           Suure-Jaani Lasteaed 95 350
            Olustvere Lasteaed 138 564
            Kõidama Lasteaed 83 876
            Osalemine lasteaia kuludes 28 700
            Kildu Põhikool 223 607
            Sürgavere Põhikool-Lasteaed 267 352
            Olustvere Põhikool 203 086
            Tääksi Põhikool  231 277
            Suure-Jaani Gümnaasium 811 693
            Osalemine koolide kuludes 152 800
            Õpilastransport 95 690
           Muud haridusüritused 4 707
      Sotsiaalne kaitse 234 700
            Lõhavere  37 001
            Hooldajatoetus jm 35 281
            Eakate sotsiaalhoolekande asut. 38 280
            Muu eakate sotsiaalne kaitse 9 786
           Muu perekondade ja laste sots.k. 62 824
           Toimetulekutoetus 51 528
Investeerimistegevuse kulud kokku 1 751 512
           põhivara soetus 995 660
           antav sihtfinantseering 692 611
           finantskulud 63 241
Finantseerimistegevuse kulud kokku 252 447
           kohustuste tasumine 252 447
KULUD KOKKU

5 929 245

 

 

Tulud:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TULUD  
Tulumaks 2 141 947
Maamaks 275 000
Kaupade ja teenuste müük 237 090
Tasandusfond, toetused, finantseeringud 1 653 176
Muud tulud 29 870
Investeerimistegevus 691 998
Finantseerimsitegevus 900 164

 

  5 929 245

 

 

Kulud:

KULUD  
Valitsussektor 498 488
Avalik kord 1 600
Majandus 149 543
Keskkonnakaitse 76 185
Elamu- ja kommunaalmajandus 75 086
Tervishoid 959
Kultuur ja vabaaeg 453 147
Haridus 2 435 578
Sotsiaalne kaitse 234 700
Investeerimistegevus 1 751 512
Finantseerimsitegevus 252 447
  5 929 245


 

Suure-Jaani valla 2011. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne