Ehitusjäätmed

Ehitusjäätmed on jäätmed, mis tekivad ehitiste või nende osade rajamisel, lammutamisel, renoveerimisel või restaureerimisel. Ehitusjäätmed ei ole suurjäätmed.

Kui ehitamise käigus tekib ehitusjäätmeid üle 10 m3, tuleb ehitise kasutusloa taotlemise dokumentidele lisada Vallavalitsuse kinnitatud jäätmeõiend ehitusjäätmete nõuetekohase käitlemise kohta. Vormi leiate siit 

 

Jäätmevaldajal on otstarbekas sortida ehitusjäätmed liikidesse nende tekkekohal. Eraldi tuleb sortida:

  • puit
  • kile
  • metall (eraldi must- ja värviline metall)
  • kiletamata paber ja kartong
  • raudbetoon- ja betoondetailid
  • asfalt
  • mineraalsed jäätmed (kivid, ehituskivid ja tellised, krohv, betoon, kips, lehtklaas jne.)
  • olmejäätmed
  • ohtlikud jäätmed (lahustid ja lahusti sisaldavad värvid, liimid, ohtlikke aineid sisaldavad pinnas või muud materjalid jne.)

 

Suure-Jaani valla elanikelt võetakse ehitusjäätmeid vastu Suure-Jaani jäätmejaamas vastavalt kehtivale hinnakirjale. Tasuliste jäätmete vastuvõtu hinnakiri Suure-Jaani jäätmejaamas