Eraomandis olevad eluruumid

Eesti Vabariik püüab  õigusliku regulatsiooni, institutsionaalse korralduse ja toetusmeetmete abil  luua eluasemeturul tingimused, mis võimaldavad eluruumide omanikel ja üürnikel oma eluasemeprobleeme võimalikult iseseisvalt lahendada.