Koduteenindus

Koduteenindust osutatakse üldjuhul üksikutele eakatele ja puudega isikutele, kellel puuduvad perekonnaseadusest tulenevalt seadusjärgsed ülalpidajad ja kes vajavad kõrvalist abi kodustes tingimustes igapäevase eluga toimetulekuks.

 

Koduteeninduse taotlemiseks peab esitama avalduse Suure-Jaani Vallavalitsusele.

 

Sotsiaalosakond korraldab kodukülastuse, vestleb avalduse esitajaga, selgitab välja abi vajaduse ja teeb lepingu sõlmimiseks ettepaneku Vallavalitsusele.

 

Suure-Jaani vallas töötab üks koduhooldustöötaja -  Suure-Jaani linnas.