Koha-aadressite korrastamine

12.03.14

Vastavalt kohanimeseaduse § 4 lõikele 1 peab kohanimi peab olema määratud järgmistele nimeobjektidele:
haldusüksus;
osavald ja linnaosa;
asustusüksus;
tänav, väljak või muu asustusüksusest väiksem nimeobjekt, mille nime kasutatakse aadressis;
raudteejaam, rongi- või muu ühissõidukipeatus, lennuväli või - jaam, sadam, tuletorn; riigimaantee, kohalik maantee ja eratee.

Kohanime võib määrata ka eelpool nimetamata nimeobjektile, kui seda on vaja kohanime alusel eristada.

Kohanimekohustusega objektiks ei ole maatükk (maaüksus), katastriüksus ja kinnistu ning neile määratakse kohanimi ainult juhul, kui nende eristamine kohanime alusel on vajalik või kui kohanime soovitakse kanda kinnistu nimena kinnistusraamatusse.

Osavallale ja linnaosale, ühissõidukipeatusele, tänavale või muule ühe omavalitsusüksuse territooriumile jäävale nimeobjektile määrab kohanime kohalik omavalitsus. Kohanime määramise korraldab ja otsuse teeb kohalik omavalitsus omal algatusel või füüsilise või juriidilise isiku taotluse alusel.

Kohanime määramise eelnõu avalikustab vallavalitsus vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise korralduse andmist valla kodulehel ja väljapanekuga vallavalitsuse kantseleis.

 


Sellelt leheküljelt leiate ettepanekud ja eelnõud:
1. tänava aadressi määramiseks tiheasustusega külades
2. kohanimede määramiseks hajaasustuses
3. koha-aadresside täpsustamiseks

Ettepanekuid ja arvamusi on võimalik saata Suure-Jaani Vallavalitsusesele:
Heli Kralle, e-posti aadress heli.kralle@suure-jaani.ee, telefon 435 5435
Sirje Aua, e-posti aadress sirje.sua@suure-jaani.ee ja telefon 435 5431
 

Liikluspinna koha-aadressi muutmine ja pikendamine (Jaamaküla tee, Jaamaküla põik) - eelnõu, joonis 
Liikluspinna koha-aadressi määramine (Sürgavere tee) - eelnõu, joonis 
Liikluspinna koha-aadressi muutmine ja pikendamine (Taevere tee) - eelnõu, joonis 
Liikluspinna koha-aadressi määramine (Vastemõisa tee) - eelnõu, joonis  

Suure-Jaani linnas asuva Pärnu tänava planeeritav pikendus
Olustvere alevikus asuva Jaama tänava planeeritav pikendus
Reegoldi külas asuva Keskuse tänava planeeritav pikendus


 

Lähiaadresside muutmine Korraldus 17.05.2011 nr 708LISA
Lähiaadressi määramine (Reegoldi k) Korraldus 01.11.2011 nr 1062
Lähiaadressi määramine (Sürgavere k) Korraldus 01.11.2011 nr 1063
Lähiaadressi määramine (Vastemõisa k) Korraldus 01.11.2011 nr 1064
Lähiaadressi muudatused
Lõhavere külas

Katastritunnus       Kinnisasi Lähiaadress
75902:002:0960 Piiri         Tallinna tn 27
75902:002:1180 Lauri 1A  Tallinna tn 33
75902:002:0980 Lauri 1B  Tallinna tn 35
75902:002:1000 Lauri 1C  Tallinna tn 37
75902:002:1140 Lauri 1     Lauri tn 2
75902:002:1170 Lauri 2     Lauri tn 4
75902:002:1130 Lauri 3     Lauri tn 6

Päraküla külas

Katastritunnus      Kinnisasi                              Lähiaadress
75901:004:0057 Sillaotsa 2                           Pärnu tn 24
75901:004:0059 Sillaotsa                               Pärnu tn 26
75901:004:0061 Sillaotsa majandushoone    Pärnu tn 28
75901:004:0111 Toome                                  Pärnu tn 30
75901:004:0002 Toommäe                             Pärnu tn 32
75901:004:0115 Sõstra                                  Pärnu tn 34
                                Toomemäe                           Pänu tn 25
75901:004:0850 Kesamäe                              Pärnu tn 27
75901:004:0112 Toome                                  Pärnu tn 29
75901:004:0062 Tiidu                                     Pärnu tn 31
75901:004:0129 Jäätmejaama                       Pärnu tn 35

 

Väiksemad muudatused lähiaadressis külade kaupa      


KÜLA NIMI  TUNNUS   VANA LÄHIAADRESS  UUS LÄHIAADRESS


Aimla      
Aimla   54502:003:0850  Huntaugu alajaama   Huntaugu alajaam
Aimla   54502:003:0031  Kuusiku Endrik   Kuusiku-Endriku
Aimla   54502:003:0440  Kuusiku Mats   Kuusiku-Matsi
Aimla   54502:003:0202  Metsa Hansu   Metsa-Hansu
Aimla   54502:002:1060  Tuudevere Kordon   Tuudevere
Aimla   54502:003:0690  Vana Undiaugu   Vana-Undiaugu
Aimla   54502:002:0170  Väike Venesilla   Väike-Venesilla
Arjadi      
Arjadi   75901:004:0730  Jaburi alajaama   Jaburi alajaam
Arjadi   75901:005:0910  Sangari alajaama   Sangari alajaam

Epra      
Epra   75903:002:0002  Epra Noorloomalaut   Epra noorloomalaut
Epra   75903:002:0071  Käspre talu   Käspre
Epra   75903:002:0301  Raguni Tamme   Raguni-Tamme
Epra   75903:002:0010  Uue Madise   Uue-Madise
Epra   75903:002:0461  Vana Anni   Vana-Anni

Ilbaku      
Ilbaku   87001:001:0096  Altvälja Hoidla   
Ivaski      
Ivaski   87001:003:1841  Meri    Mere

Jaska      
Jaska   54501:002:1410  Jaska 2 alajaama   Jaska alajaam
Jaska   54501:002:1550  Kaalukoda  
Jaska   54501:002:0500  Noor Kolga   Noor-Kolga
Jaska   54501:002:0061  Oru Noorkarjalauda   Oru noorkarjalaut
Jaska   54501:002:0062  Oru Suurfarmi   Oru suurfarm
Jaska   54501:002:0066  Oru Suurfarmi   Oru suurfarm
Jaska   54501:002:1430  Sõra alajaama   Sõra alajaam
Jaska   54501:002:1390  Väike Tire   Väike-Tire

Jälevere      
Jälevere   75901:003:0049  Kolgioja Noorloomalaut  Kolgioja noorloomalaut
Jälevere   75901:002:0150  Paemurru 1   Paemurru

Kabila      
Kabila   75903:002:0630  Kabila alajaama   Kabila alajaam
Kabila   75903:002:0015  Parduse Laohoone   Parduse laohoone
Kabila   75903:002:0012  Polli Küün    Polli küün

Kerita      
Kerita   75903:003:0191  Harju Kusta   Harju-Kusta
Kerita   75903:003:0015  Kerita Laut   Kerita laut
Kerita   75903:003:1341  Laose Hans   Laose-Hansu
Kerita   75903:003:0241  Laose Jüri   Laose-Jüri
Kerita   75903:003:0017  Mardi Laut   Mardi laut
Kerita   75903:003:1230  Sürgavere jaotuspunkti  Sürgavere jaotuspunkt
Kerita   75903:003:0421  Tolli Juhan   Tolli-Juhani
Kerita   75903:003:0072  Udu 1    Udu
Kerita   75903:003:0841  Vanakesa Jüri   Vanakesa-Jüri

Kildu      
Kildu   87001:001:1130  Kildu Sidejaoskond   Kildu sidejaoskond
Kildu   87001:001:0016  Nehatu Kuur   Nehatu kuur
Kildu   87001:001:0135  Sõõru Elamu   Sõõru
Kildu   87001:002:1650  Tammeveski alajaama  Tammeveski alajaam

Kobruvere      
Kobruvere  87001:002:1640  Kalju alajaama   Kalju alajaam
Kobruvere  87001:002:1690  Sigaru alajaama   Sigaru alajaam
Kobruvere  87001:002:0078  Tamme Kartulihoidla   Tamme kartulihoidla
Kobruvere  87001:002:1700  Tiitsu alajaama   Tiitsu alajaam
Kobruvere  87001:002:0143  Tiitsu sauna   Tiitsu saun
Kobruvere  87001:002:0088  Varese Kuivati   Varese kuivati

Kootsi      
Kootsi   75901:001:0870  Lepakose alajaama   Lepakose alajaam
Kootsi   75901:001:1050  Männiksaare Metsa   Männiksaare
Kootsi   75901:001:0990  Ruusa Puurkaev   Ruusa puurkaev
Kootsi   75901:001:0064  Sitika talu    Sitika

Kuhjavere      
Kuhjavere  54502:003:0840  Kuhjavere alajaama   Kuhjavere alajaam
Kuhjavere  54502:003:0150  Saadu-Aia   Saaduaia

Kõidama      
Kõidama   75902:002:1590  Kuusiku Laut   Kuusiku laut
Kõidama   75902:002:0570  Lõhavere tee 3A   Lõhavere tee 3a
Kõidama   75902:002:0540  Lõhavere tee 5A   Lõhavere tee 5a
Kõidama   75902:002:0660  Metsa 2    Metsa tn 2
Kõidama   75902:002:0079  Metsa 4    Metsa tn 4
Kõidama   75902:002:0652  Metsa 6    Metsa tn 6
Kõidama   75902:002:0651  Metsa 6    Metsa tn 6
Kõidama   75903:001:0690  Olustvere tee 11A   Olustvere tee 11a
Kõidama   75902:002:0600  Põllu 1    Põllu tn 1
Kõidama   75902:002:0610  Põllu 3    Põllu tn 3
Kõidama   75902:002:0620  Põllu 5    Põllu tn 5
Kõidama   75902:002:0630  Põllu 7    Põllu tn 7
Kõidama   75902:002:0900  Põllu 9    Põllu tn 9
Kõidama   75903:001:0580  Remondihall   Remondihalli
Kõidama   75902:002:0093  Roometi alajaama   Roometi alajaam

Lahmuse      
Lahmuse   75901:003:1010  Lahmuse alajaama   Lahmuse alajaam
Lahmuse   75901:003:0084  Lahmuse Kooli   Lahmnuse kool

Lõhavere      
Lõhavere   75902:002:0131  Altveski 1    Altveski
Lõhavere   75902:002:1420  Lembitu 2    Lembitu tn 2
Lõhavere   75902:002:1510  Lembitu 3    Lembitu tn 3
Lõhavere   75902:002:1370  Lembitu 4    Lembitu tn 4
Lõhavere   75902:002:0083  Lembitu 5    Lembitu tn 5
Lõhavere   75902:002:1360  Lembitu 6    Lembitu tn 6
Lõhavere   75902:002:1530  Lembitu 7    Lembitu tn 7
Lõhavere   75902:002:0720  Lembitu 8    Lembitu tn 8
Lõhavere   75902:002:1500  Lembitu 9    Lembitu tn 9
Lõhavere   75902:002:0092  Lõhavere alajaama   Lõhavere alajaam

Metsküla      
Metsküla   87001:003:0311  Kurika Peeter   Kurika-Peetri
Metsküla   87001:003:0048  Metsküla Lauda   Metsküla laut
Metsküla   87001:003:0056  Vidu lauda   Vidu laut
Metsküla   87001:003:0055  Vidu lauda   Vidu laut

Mudiste      
Mudiste   54501:003:0141  Kinska Jaan   Kinska-Jaani
Mudiste   54501:003:0043  Mudiste Kuivati   Mudiste kuivati
Mudiste   54501:003:0029  Mudiste poe   Mudiste pood

Mäeküla      
Mäeküla   54502:001:0540  Säde alajaama   Säde alajaam
Mäeküla   54502:001:0180  Väike Pingo   Väike-Pingo

Navesti      
Navesti   75902:001:0052  Ilvese Allika   Ilvese-Allika
Navesti   75902:001:0001  Tõllakuur    Töllakuuri

Nuutre      
Nuutre   75903:001:0630  Nuutre alajaama   Nuutre alajaam
Nuutre   75901:003:0610  Roheline 6   Roheline tn 6
Nuutre   75901:003:0460  Sõpruse tn.11   Sõpruse tn 11
Nuutre   75901:003:0470  Sõpruse tn.13   Sõpruse tn 13
Nuutre   75901:003:0480  Sõpruse tn.15   Sõpruse tn 15
Nuutre   75901:003:0490  Sõpruse tn.17   Sõpruse tn 17
Nuutre   75901:003:0500  Sõpruse tn.19   Sõpruse tn 19
Nuutre   75901:003:0510  Sõpruse tn.21   Sõpruse tn 21
Nuutre   75901:003:0520  Sõpruse tn.23   Sõpruse tn 23
Nuutre   75901:003:0430  Sõpruse tn.5   Sõpruse tn 5
Nuutre   75901:003:0440  Sõpruse tn.7   Sõpruse tn 7
Nuutre   75901:003:0450  Sõpruse tn.9   Sõpruse tn 9

Olustvere      
Olustvere   54501:002:0063  Ait-Kuivati   Ait-kuivati
Olustvere   54501:002:1420  Allee alajaama   Allee alajaam
Olustvere   54501:002:0039  Jaama 1    Jaama tn 1
Olustvere   54501:002:1470  Jaama 18    Jaama tn 18
Olustvere   54501:002:0005  Jaama 24A   Jaama tn 24a
Olustvere   54501:002:1350  Jaama 3    Jaama tn 3
Olustvere   54501:001:0001  Jaama 4    Jaama tn 4
Olustvere   54501:002:1320  Jaama 5    Jaama tn 5
Olustvere   54501:001:0002  Jaama 8a    Jaama tn 8a
Olustvere   54501:002:0027  Järve 1    Järve tn 1
Olustvere   54501:002:0730  Järve 13    Järve tn 13
Olustvere   54501:002:1330  Järve 14    Järve tn 14
Olustvere   54501:002:0750  Järve 15    Järve tn 15
Olustvere   54501:002:0760  Järve 17    Järve tn 17
Olustvere   54501:002:0053  Järve 19    Järve tn 19
Olustvere   54501:002:0013  Järve 2    Järve tn 2
Olustvere   54501:002:1340  Järve 3    Järve tn 3
Olustvere   54501:002:1050  Järve 4    Järve tn 4
Olustvere   54501:002:0700  Järve 5    Järve tn 5
Olustvere   54501:002:1400  Järve 6    Järve tn 6
Olustvere   54501:002:0740  Järve 7    Järve tn 7
Olustvere   54501:002:0011  Järve 8    Järve tn 8
Olustvere   54501:002:1530  Keskuse 1   Keskuse tn 1
Olustvere   54501:002:1540  Keskuse 3   Keskuse tn 3
Olustvere   54501:002:1520  Keskuse 5   Keskuse tn 5
Olustvere   54501:002:1670  Keskuse 7   Keskuse tn 7
Olustvere   54501:002:1450  Papioru alajaama   Papioru alajaam
Olustvere   54501:002:1570  Põllu 2    Põllu tn 2
Olustvere   54501:002:1580  Päikese 1    Päikese tn 1
Olustvere   54501:002:1610  Päikese 2    Päikese tn 2
Olustvere   54501:002:1600  Päikese 3    Päikese tn 3
Olustvere   54501:002:1590  Päikese 4    Päikese tn 4
Olustvere   54501:002:0026  Päikese 5    Päikese tn 5
Olustvere   54501:002:1440  Staadioni alajaama   Staadioni alajaam
Olustvere   54501:002:0065  Talli 7    Talli tn 7
Olustvere   54501:002:1010  Õpetajate 7   Õpetajate tn 7
Olustvere   54501:002:0850  Õpetajate tänav 5   Õpetajate tn 5

Põhjaka      
Põhjaka   75901:004:0531  Ellusaare 1   Ellusaare
Põhjaka   75901:003:0540  Nõmme 2    Nõmme
Põhjaka   75901:003:0002  Tiidu Kuivati   Tiidu kuivati

Päraküla      
Päraküla   75901:004:0740  Altveski alajaama   Altveski alajaam
Päraküla   75901:004:0400  Lasketiiru 11   Lasketiiru tn 11
Päraküla   75901:004:0260  Lasketiiru 3   Lasketiiru tn 3
Päraküla   75901:004:0690  Lasketiiru 5   Lasketiiru tn 5
Päraküla   75901:004:0220  Lasketiiru 7   Lasketiiru tn 7
Päraküla   75901:004:0210  Lasketiiru 9   Lasketiiru tn 9
Lahmuse   75901:003:0035  Päraküla Laut   Päraküla laut
Päraküla   75901:004:0321  Rimmi 3    Rimmi
Päraküla   75901:004:0049  Roosi 1    Roosi tn 1
Päraküla   75901:004:0029  Roosi 2    Roosi tn 2
Päraküla   75901:004:0010  Roosi 3    Roosi tn 3
Päraküla   75901:004:0028  Roosi 4    Roosi tn 4
Päraküla   75901:004:0013  Roosi 5    Roosi tn 5
Päraküla   75901:004:0026  Roosi 6    Roosi tn 6
Päraküla   75901:004:0014  Roosi 7    Roosi tn 7
Päraküla   75901:004:0027  Roosi 8    Roosi tn 8
Päraküla   75901:004:0015  Roosi 9    Roosi tn 9
 
Reegoldi      
Reegoldi   75902:002:1240  Kütte alajaama   Kütte alajaam
Reegoldi   75902:002:1260  Paala alajaama   Paala alajaam
Reegoldi   75902:002:0450  Pakassaare 1   Pakassaare
Reegoldi   75902:002:1250  Paksu 1 alajaama   Paksu alajaam
Reegoldi   75902:002:0003  Paksu 2    Paksu
Reegoldi   75902:002:0074  Saare Noorloomalaut  Saare noorloomalaut
Reegoldi   75902:002:1060  Staadioni 1   Staadioni tn 1
Reegoldi   75902:002:0082  Staadioni 10   Staadioni tn 10
Reegoldi   75902:002:1090  Staadioni 11   Staadioni tn 11
Reegoldi   75902:002:0480  Staadioni 12   Staadioni tn 12
Reegoldi   75902:002:0090  Staadioni 14   Staadioni tn 14
Reegoldi   75902:002:1040  Staadioni 2   Staadioni tn 2
Reegoldi   75902:002:0022  Staadioni 4   Staadioni tn 4
Reegoldi   75902:002:1050  Staadioni 5   Staadioni tn 5
Reegoldi   75902:002:0031  Staadioni 6   Staadioni tn 6
Reegoldi   75902:002:1070  Staadioni 7   Staadioni tn 7
Reegoldi   75902:002:0076  Staadioni 8   Staadioni tn 8
Reegoldi   75902:002:1080  Staadioni 9   Staadioni tn 9
Reegoldi   75902:002:0035  Väljataga    Väljataguse

Rääka      
Rääka   75901:003:0190  Kivisaare 18-3   Kivisaare

Sandra      
Sandra   87001:004:0760  Puhkebaas   Puhkebaasi

Suure-Jaani      
Suure-Jaani  76001:001:0004  Aia tn 6A    Aia tn 6a
Suure-Jaani  76001:001:0005  Aia tn 6B    Aia tn 6b
Suure-Jaani  76001:002:1350  Ilmatari tn 14A   Ilmatari tn 14a
Suure-Jaani  76001:004:0014  Ilmatari tn 3A   Ilmatari tn 3a
Suure-Jaani  76001:002:0840  Jaama tn 15A   Jaama tn 15a
Suure-Jaani  76001:002:0890  Jaama tn 17A   Jaama tn 17a
Suure-Jaani  76001:002:0860  Jaama tn 19A   Jaama tn 19a
Suure-Jaani  76001:002:0230  Jaama tn 19B   Jaama tn 19b
Suure-Jaani  76001:002:0290  Jaama tn 20A   Jaama tn 20a
Suure-Jaani  76001:002:0370  Jaama tn 20B   Jaama tn 20b
Suure-Jaani  76001:002:0810  Jaama tn 22A   Jaama tn 22a
Suure-Jaani  76001:002:0690  Jaama tn 30A   Jaama tn 30a
Suure-Jaani  76001:002:0590  Jaama tn 7A   Jaama tn 7a
Suure-Jaani  76001:004:0015  Järve tn 3A   Järve tn 3a
Suure-Jaani  76001:002:0004  Lai tn 10A   Lai tn 10a
Suure-Jaani  76001:002:0410  Lai tn 1A    Lait tn 1a
Suure-Jaani  76001:002:1060  Lai tn 8A    Lai tn 8a
Suure-Jaani  76001:002:1150  Lembitu pst 19A   Lembitu pst 19a
Suure-Jaani  76001:002:0720  Lembitu pst 19B   Lembitu pst 19b
Suure-Jaani  76001:002:0740  Lembitu pst 19C   Lembitu pst 19c
Suure-Jaani  76001:002:0990  Lembitu pst 22A   Lembitu pst 22a
Suure-Jaani  76001:002:1090  Lembitu pst 25A   Lembitu pst 25a
Suure-Jaani  76001:002:0008  Lembitu pst 26A   Lembitu pst 26a
Suure-Jaani  76001:002:1470  Lembitu pst 33A   Lembitu pst 33a
Suure-Jaani  76001:002:0170  Lembitu pst 35 A   Lembitu pst 35a
Suure-Jaani  76001:002:0490  Lembitu pst 3A   Lembitu pst 3a
Suure-Jaani  76001:002:0180  Lembitu pst 3B   Lembitu pst 3b
Suure-Jaani  76001:001:0080  Lembitu pst 47A   Lembitu pst 47a
Suure-Jaani  76001:002:0390  Lembitu pst 4A   Lembitu pst 4a
Suure-Jaani  76001:002:0650  Lembitu pst 7A   Lembitu pst 7a
Suure-Jaani  76001:004:0090  Mäe tn 4A   Mäe tn 4a
Suure-Jaani  76001:002:1410  Männiku tee 4A   Männiku tee 4a
Suure-Jaani  76001:001:0480  Nurme tn 10A   Nurme tn 10a
Suure-Jaani  76001:001:0410  Nurme tn 8 Nurme tn 10  Nurme tn 8//10
Suure-Jaani  76001:006:0007  Oja tn 1A    Oja tn 1a
Suure-Jaani  76001:006:0730  Oja tn 2A    Oja tn 2a
Suure-Jaani  76001:005:0140  Oja tn 4A    Oja tn 4a
Suure-Jaani  76001:005:0070  Oja tn 6A    Oja tn 6a
Suure-Jaani  76001:001:0710  Pargi tn 2A   Pargi tn 2a
Suure-Jaani  76001:006:0180  Pihlaka pst 3A   Pihlaka pst 3a
Suure-Jaani  76001:002:0910  Põllu tn 1A   Põllu tn 1a
Suure-Jaani  76001:001:0270  Pärnu tn 9 Pärnu tn 9A  Pärnu tn 9//9a
Suure-Jaani  76001:006:0760  Ringpuiestee 10A   Ringpuiestee 10a
Suure-Jaani  76001:006:0370  Ringpuiestee 10B   Ringpuiestee 10b
Suure-Jaani  76001:006:0680  Ringpuiestee 12A   Ringpuiestee 12a
Suure-Jaani  76001:006:0480  Ringpuiestee 13A   Ringpuiestee 13a
Suure-Jaani  76001:006:0330  Ringpuiestee 13B   Ringpuiestee 13b
Suure-Jaani  76001:006:0790  Ringpuiestee 14A   Ringpuiestee 14a
Suure-Jaani  76001:006:0310  Ringpuiestee 15A   Ringpuiestee 15a
Suure-Jaani  76001:006:0350  Ringpuiestee 16A   Ringpuiestee 16a
Suure-Jaani  76001:006:0510  Ringpuiestee 17A   Ringpuiestee 17a
Suure-Jaani  76001:006:0780  Ringpuiestee 24A   Ringouiestee 24a
Suure-Jaani  76001:006:0005  Ringpuiestee 6A   Ringpuiestee 6a
Suure-Jaani  76001:006:0540  Ringpuiestee 8A   Ringpuiestee 8a
Suure-Jaani  76001:005:0170  Sepa tn 1A   Sepa tn 1a
Suure-Jaani  76001:001:0110  Supeluse tn 10A   Supeluse tn 10a
Suure-Jaani  76001:001:0360  Supeluse tn 4A   Supeöuse tn 4a
Suure-Jaani  76001:001:0220  Supeluse tn 5A   Supeluse tn 5a
Suure-Jaani  76001:001:0160  Supeluse tn 6A   Supeluse tn 6a
Suure-Jaani  76001:001:0190  Supeluse tn 8A   Supeluse tn 8a
Suure-Jaani  76001:002:0007  Tallinna tn 11A   Tallinna tn 11a
Suure-Jaani  76001:002:1460  Tallinna tn 13A   Tallinna tn 13a
Suure-Jaani  76001:001:0200  Tallinna tn 22 Tallinna tn 22A  Tallinna tn 22//22a
Suure-Jaani  76001:001:0120  Tallinna tn 22B   Tallinna tn 22b
Suure-Jaani  76001:002:0730  Tallinna tn 23A   Tallinna tn 23a
Suure-Jaani  76001:001:0750  Tallinna tn 26A   Tallinna tn 26a
Suure-Jaani  76001:001:0730  Tallinna tn 2A   Tallinna tn 2a
Suure-Jaani  76001:001:0700  Tallinna tn 32B   Tallinna tn 32b
Suure-Jaani  76001:001:0430  Tallinna tn 34A   Tallinna tn 34a
Suure-Jaani  76001:002:1440  Vambola tn 10A   Vambola tn 10a
Suure-Jaani  76001:001:0150  Vambola tn 1A   Vambola tn 1a
Suure-Jaani  76001:002:1480  Vambola tn 2A   Vambola tn 2a
Suure-Jaani  76001:006:0670  Veski tn 3A   Veski tn 3a

Sürgavere      
Sürgavere  75903:003:0011  Kuivati Kompleks   Kuivati kompleks
Sürgavere  75903:003:0800  Kuninga I    ?   Kuninga
Sürgavere  75903:003:0038  Meierei Laohoone   Meierei laohoone
Sürgavere  75903:003:0720  Muri-3    Muri
Sürgavere  75903:003:1240  Männiku alajaama   Männiku alajaam
Sürgavere  75903:003:1270  Noodapera alajaama  Noodapera alajaam
Sürgavere  75903:003:1290  Pargi 1    Pargi tn 1
Sürgavere  75903:003:1280  Pargi 3    Pargi tn 3
Sürgavere  75903:003:1250  Sürgavere alajaama  Sürgavere alajaam
Sürgavere  75903:003:0022  Sürgavere Suurfarmi  Sürgavere suurfarm
Sürgavere  75903:003:1260  Õunaaia alajaama   Õunaaia alajaam

Tällevere      
Tällevere   75903:001:0701  Kännu 2    Kännu
Tällevere   75903:001:0034  Kännu Jaan   Kännu-Jaani
Tällevere   75903:001:0681  Rulli Tõnu    Rulli-Tõnu

Tääksi      
Tääksi   54501:003:0181  Paksu Jüri   Paksu-Jüri
Tääksi   54502:002:0631  Rõngu Jaan   Rõngu-Jaani
Tääksi   54501:003:0620  Tääksi Kauplus   Tääksi kauplus
Tääksi   54501:003:0240  Tääksi Piimapunkt   Tääksi piimapunkt
Tääksi   54502:002:0110  Tääksi Vesiveski   Tääksi vesiveski

Vastemõisa      
Vastemõisa  87001:002:0011  Kartulihoidla-Sorteerimissõlm  Kartulihoidla
Vastemõisa  87001:002:1660  Katlamaja alajaama   Katlamaja alajaam
Vastemõisa  87001:002:0105  Margovälja Hoidla   Margovälja hoidla
Vastemõisa  87001:002:0097  Margovälja Suurfarmi  Margovälja suurfarm
Vastemõisa  87001:002:1670  Pajulohu alajaama   Pajulohu alajaam
Vastemõisa  87001:002:0087  Seemnekeskus   Seemnekeskuse
Vastemõisa  87001:002:0135  Vastemõisa Puhastusseade  Vastemõisa puhastusseade
Vastemõisa  87001:002:0133  Vastemõisa Puurkaev  Vastemõisa puurkaev
Vastemõisa  87001:002:0130  Vastemõisa Ülepumpla  Vastemõisa ülepumpla
Vastemõisa  87001:002:0129  Viinaköögi Puurkaevu  Viinaköögi puurkaev

Vihi      
Vihi   75901:002:1230  Tamme Veski   Tamme-Veski
Vihi   75901:002:0560  Teede-Aru   Teedearu

Võhmassaare      
Võhmassaare  75902:001:0055  Nigula Masti   Nigula mast

Võivaku      
Võivaku   54502:001:0019  Vildioja Hans   Vildioja-Hansu

Ängi      
Ängi   75901:004:0201  Jaburi Linde   Jaburi-Linde
Ängi   75901:004:0098  Kaldamäe 2   Kaldamäe
Ängi   75901:004:0930  Päraküla Suurfarm   Päraküla suurfarm
Ängi   75901:004:0069  Väljaotsa lauda   Väljaotsa laut

Ülde      
Ülde   54502:002:0920  Aia 2    Aia tn 2
Ülde   54502:002:1070  Aia 4    Aia tn 4
Ülde   54502:002:0910  Aia 6    Aia tn 6
Ülde   54502:002:1040  Eke 10    Eke tn 10
Ülde   54502:002:0840  Eke 2    Eke tn 2
Ülde   54502:002:0850  Eke 4    Eke tn 4
Ülde   54502:002:1100  EKE 8    Eke tn 8
Ülde   54502:002:0760  Kaare 4    Kaare tn 4
Ülde   54502:002:0750  Kaare 6    Kaare tn 6
Ülde   54501:002:0800  Kaare 8    Kaare tn 8
Ülde   54502:002:0038  Kungla 1    Kungla tn 1
Ülde   54502:002:0056  Kungla 2    Kungla tn 2
Ülde   54502:002:0940  Kungla 3    Kungla tn 3
Ülde   54502:002:1030  Kungla alajaama   Kungla alajaam
Ülde   54502:002:0601  Ooluhansu Jüri   Ooluhansu-Jüri
Ülde   54502:002:0043  Tiigi 1    Tiigi tn 1
Ülde   54502:002:0019  Tiigi 10    Tiigi tn 10
Ülde   54502:002:0730  Tiigi 12    Tiigi tn 12
Ülde   54502:002:0040  Tiigi 14A    Tiigi tn 14a
Ülde   54502:002:0770  Tiigi 16    Tiigi tn 16
Ülde   54502:002:0710  Tiigi 18    Tiigi tn 18
Ülde   54502:002:0790  Tiigi 20    Tiigi tn 20
Ülde   54502:002:0053  Tiigi 4    Tiigi tn 4
Ülde   54502:002:0055  Tiigi 6    Tiigi tn 6
Ülde   54502:002:0014  Tiigi 8    Tiigi tn 8
Ülde   54502:002:0980  Tooma 9    Tooma tn 9
Ülde   54502:002:0006  Turu 3    Turu tn 3
Ülde   54502:002:0780  Undioru Veski   Undioru-Veski
Ülde   54502:002:1020  Võit alajaama   Võit alajaam
Ülde   54502:002:0700  Väike 2    Väike tn 2
Ülde   54502:002:0740  Väike 4    Väike tn 4
Ülde   54502:002:0720  Väike 6    Väike tn 6
Ülde   54502:002:0024  Ülde Sigala   Ülde sigala
Ülde   54502:002:0020  Ülearu Rein   Ülearu-Reinu

 

Aadresside muutmine omaniku ettepanekul   

Küla              Katastritunnus       Endine kohanimi              Uus kohanimi
Arjadi            75901:005:0011    Arjadi Peedi                    Peedi
Kerita            75903:003:1100    Piiri II                            Metsanurga
Kärevere        54501:002:0841    Peedi 1                          Peedi
Kärevere        54501:002:0830    Peedi 2                          Annemäe
Lahmuse       75901:003:0080    Lahmuse Künka              Künka
Lahmuse       75901:003:0010    Lahmuse eriinternaatkool Lahmuse kool
Lemmakõnnu 87001:001:0103    Lemmakõnnu                 Saare
Reegoldi       75902:002:0790    Alliku I                           Rahumäe
Reegoldi       75902:002:0350    Mäe-3                            Altmäe
Reegoldi       75902:002:0700    Talumaakoht 9               Pääsu
Tällevere       75903:001:0045    Lohu                              Kivistiku
Võivaku        54502:001:0211    Võivaku-Luuri                  Luuri
Ängi             75901:004:0082    Saare                             Saaremõisa

Toimetaja: MARKO REIMANN