Uudised ja teated

Vallavalitsuse elektrooniline istung 04.10.2017

Vallavalitsuse elektrooniline istung on 04.10.2017 kell 9.33 – 14.00

Päevakorras on:

1. Katastriüksuste koha-aadressi muutmine:

1.1 Paelama k, Liidassaare – eelnõu nr 68

1.2 Riigimetsa Majandamise Keskuse  katastriüksused – eelnõu nr 69

2. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse  maksmine – eelnõu nr 70

3. Valla hariduspreemiad – eelnõu nr 71

4. XXI Suure-Jaani Muusikafestivali korraldustoimkonna moodustamine – eelnõu nr 72

5. Ettevõtluspreemiad – eelnõu nr 73

6. Ehitusloa väljastamine Lõhavere k  Lõhavere allee 9 kinnistul asuva garaaž-töökoja  ja majandushoone lammutamiseks – eelnõu nr 74

7. Maa sihtotstarbe muutmine – eelnõu nr 75

8. Rakvere Waldorfkooli taotlus õpilaskoha tegevuskulude tasumiseks – eelnõu nr 76

9. Olustvere lasteaia Piilu hoolekogu koosseisu kinnitamine – eelnõu nr 77

10. Vastemõisa Lasteaia Päevalill hoolekogu koosseisu kinnitamine – eelnõu nr 78