Uudised ja teated

Vallavalitsuse istung 11.10.2017

Päevakorras on:

1. Plangi kinnitamine puudega laste toetuse taotlemiseks

2. Ühekordsed toetused

3. Raha eraldamise taotlused

4. Huvihariduse toetamise taotlused

5. Tänukirja andmine 

6. Jäätmeveo tingimuste muutmine

7. Ehitusloa väljastamine

8. Liikumispuudega isiku parkimiskaardi väljastamine

9. Arvamuse andmine puurkaevude likvideerimise kohta

10. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine

11. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine

12. Projekteerimistingimuste väljastamine

13. Kodaniku probleem lagunenud tee pärast

14. Garantiikirjad