Uudised ja teated

Vallavalitsuse istung 14.11.2017

Vallavalitsuse istung on 14.11.2017 kell 8.45

Päevakorras on:

1. Avaliku ürituse luba

2. Tänukirjad

3. Kultuurikapitali aastapreemiale kandidaatide esitamine

4. Kodanike hooldekodu teenusele paigutamine

5. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine

6. Taotlus Suure-Jaani Kultuurimaja 2017. aasta alaeelarve muutmiseks

7. Taotlused ühekordse toetuse saamiseks

8. Jäätmeveo tingimuste muutmine:

9. Valla suvelasteaia määramine