Välissuhted

Suure-Jaani vald moodustus 21. oktoobril 2005 endiste Suure-Jaani linna, Suure-Jaani valla, Olustvere valla ja Vastemõisa valla liitumisel. Suure-Jaani vald on nimetatud omavalitsuste õigusjärglane. Kõik koostöölepingud on sõlmitud valla moodustanud omavalitsuste poolt enne ühinemist.

 

Suure-Jaani valla koostööpartnerid on:
Ulvila linn Soomes - leping sõlmitud 1991. aastal Suure-Jaani linna poolt
Jokioise vald Soomes - leping sõlmitud 1996. aastal Olustvere valla poolt
Hajnowka linn Poolas - leping sõlmitud 2005. aastal Suure-Jaani linna poolt

 

Koostööd on tehtud ka järgmiste omavalitsustega:

Ukrainka linn Ukrainas - leping sõlmitud 2005. aastal Suure-Jaani linna poolt
Reisijärvi vald Soomes (Vastemõisa vald)
Gagnefi kommuun Rootsis - leping 1991, selle uuendus 1995 (Suure-Jaani linn)
Sifferbo küla Rootsis, Gagnefi kommuunis - lepingu sõlmitud Vastemõisa valla poolt

 

Lisaks välissuhetele on vallal sõprussuhted ka Eestis:
Mustjala vallaga Saare Maakonnas – koostöö aastast 2000 (Olustvere vald)
Pöide vallaga Saare Maakonnas – koostöö aastast 1997 (Vastemõisa vald)