Valla äriühingud

Elamu- ja kommunaalmajandust ning veevarustust ja kanalisatsiooni  korraldab Suure-Jaani vallas AS Suure-Jaani Haldus. Elamu- ja kommunaalmajanduse ning veevarustuse ja kanalisatsiooni.valdkonnas avalikustatav teave on leitav aktsiaseltsi Suure-Jaani Haldus veebilehelt.

AS Suure-Jaani Haldus
Lembitu pst 42
Suure-Jaani
71502 Viljandimaa


Kontor:

Lai 18
Lõhavere küla
Suure-Jaani vald
71209 Viljandimaa

telefon: 437 2054
e-post: haldus [at] suure-jaani.ee
Juhataja ja tegevjuht Lembit Kruuse, telefon 507 2056

Soojuse ja veemajanduse insener Aivar Veeperv, telefon 515 7662

Kassa avatud  T 9-12 ja 13-16

 

AS Suure-Jaani Haldus väljastab matmislube ja platsitunnistusi Suure-Jaani kalmistutele. Palume kohtumine eelnevalt telefoni teel (507 2056) kokku leppida.

 

Suure-Jaani kalmistute kohta saab infot SIITNõukogu: Olavi Udam (esimees), Jaan Jaska, Robert Ilves.

Tegevusalad: sooja-, vee- ja kanalisatsiooniteenuse  osutamine ja  korraldamine; haljastuse ja heakorratööd, kalmistu haldamine;  kinnisvara ja ehitiste ning elu- ja mitteeluruumide arendus, haldamine  ning nende üürile, rendile ja kasutusse andmine; välisvalgustuse  hooldamine ja arendamine; teede ja tänavate hooldamine.

AS Suure-Jaani Haldus on osaühingute Suure-Jaani Hooldus ja Olustvere Soojus reorganiseerimisel alates 3. aprillist 2007 moodustatud äriühing, mis kuulub 100% Suure-Jaani vallale.

Ametiisikute palgaandmed avalikustatakse väljaandes Ametlikud Teadaanded.