Ettevõtlusuudised

Vilajndi Arenduskeskus kuulutub välja ettevõtjate tunnustamise 2017

03.07.2017

Viljandimaa ettevõtjate tunnustamise eesmärgiks on maakonna ettevõtjate tegevuse väärtustamine. Auhinna väljaandmise on ellu kutsunud SA Viljandimaa Arenduskeskus, Viljandi Maavalitsus ja Viljandimaa Omavalitsuste Liit. Auhindu jagatakse viies kategoorias: Auhind „Viljandimaa maaelu edendaja 2017" antakse välja ettevõtjale, kes tegutseb väljaspool Viljandi linna ja kes on aktiivselt osalenud kogukonna tegevuses ning panustanud oma piirkonna arengusse Auhind „Viljandimaa edukas alustanud ettev...  Loe edasi »

Ettevõtluse üldiseloomustus

Suure-Jaani vald paikneb Viljandimaa loode- ja põhjaosas ning hõlmab 742,83 km2.
Haritavat maad on vallas kokku 15 219 ha. Suure-Jaani linna ja Olustvere aleviku ümbruses paiknevad kõrge boniteediga põllumaad (hindepunkt üle 50). Metsamaad on Suure-Jaani vallas 34 516 ha, kuid sellest suur osa on looduskaitse nõuetest tulenevalt piiratud majandusliku kasutusega.

 

Suure-Jaani vallas on pisut üle 3500 tööealise (vanuses 16-63 aastat)  elaniku.
Paljud käivad tööle Viljandisse - seda eriti Viljandi linnaga piirnevatest küladest. Valla siseselt käiakse rohkem tööl Suure-Jaanis. Käiakse ka Pärnus, paljud noored on tööle asunud Tallinna.

 

Maakonnakeskusesse Viljandisse on vallakeskusest Suure-Jaani linnast pisut alla 25 km, pealinna Tallinna pisut rohkem kui 140 km, Pärnusse 80 km ja Tartusse 100 km.
Tähtsamatest maanteedest läbivad valda Imavere - Viljandi - Karksi-Nuia ja Mudiste - Suure-Jaani - Vändra tugimaantee. Valda läbib Tallinn-Lelle-Viljandi raudtee - peatustega Olustveres ja Sürgaveres.

 

Äriregistri andmetel on Suure-Jaani valla territooriumil (2013. aasta seisuga) registreeritud 206 ettevõtet ja rohkem kui 200 füüsilisest isikust ettevõtjat.  

 

Peamised ettevõtlusvaldkonnad Suure-Jaani vallas on põllumajandus, metsamajandus, hulgi- ja jaekaubandus, ehitus, töötlev tööstus ning turism.

 

Peamisteks tegevusaladeks põllumajanduses on aiandus, segapõllumajandus, teraviljakasvatus ja piimakarjakasvatus.

Metsamajandus on peamisteks tegevusteks metsakasvatus ja metsavarumine. 

Peamisteks tegevusteks hulgi- ja jaekabanduses on põllumajandussaaduste, toidu- ning tööstuskaupade müük.

Töötlev tööstus on kohalikul tööturul suurim tööandja – selles tegevusvaldkonnas hõivatud moodustavad ligikaudu 44% peamiste valdkondade tööjõust.

Majandustegevuse registri andmetel tegutseb Suure-Jaani vallas 6 turismiettevõtjat