Ettevõtlusuudised

Aasta viimane Ettevõtluse Akadeemia

05.12.2017

Aasta viimane Ettevõtluse Akadeemia 13. detsembril kell 16.00-17.30 kohvikus Fellin. Vaata täpsemalt  Loe edasi »

Ettevõtluse üldiseloomustus

Suure-Jaani vald paikneb Viljandimaa loode- ja põhjaosas ning hõlmab 742,83 km2.
Haritavat maad on vallas kokku 15 219 ha. Suure-Jaani linna ja Olustvere aleviku ümbruses paiknevad kõrge boniteediga põllumaad (hindepunkt üle 50). Metsamaad on Suure-Jaani vallas 34 516 ha, kuid sellest suur osa on looduskaitse nõuetest tulenevalt piiratud majandusliku kasutusega.

 

Suure-Jaani vallas on pisut üle 3500 tööealise (vanuses 16-63 aastat)  elaniku.
Paljud käivad tööle Viljandisse - seda eriti Viljandi linnaga piirnevatest küladest. Valla siseselt käiakse rohkem tööl Suure-Jaanis. Käiakse ka Pärnus, paljud noored on tööle asunud Tallinna.

 

Maakonnakeskusesse Viljandisse on vallakeskusest Suure-Jaani linnast pisut alla 25 km, pealinna Tallinna pisut rohkem kui 140 km, Pärnusse 80 km ja Tartusse 100 km.
Tähtsamatest maanteedest läbivad valda Imavere - Viljandi - Karksi-Nuia ja Mudiste - Suure-Jaani - Vändra tugimaantee. Valda läbib Tallinn-Lelle-Viljandi raudtee - peatustega Olustveres ja Sürgaveres.

 

Äriregistri andmetel on Suure-Jaani valla territooriumil (2013. aasta seisuga) registreeritud 206 ettevõtet ja rohkem kui 200 füüsilisest isikust ettevõtjat.  

 

Peamised ettevõtlusvaldkonnad Suure-Jaani vallas on põllumajandus, metsamajandus, hulgi- ja jaekaubandus, ehitus, töötlev tööstus ning turism.

 

Peamisteks tegevusaladeks põllumajanduses on aiandus, segapõllumajandus, teraviljakasvatus ja piimakarjakasvatus.

Metsamajandus on peamisteks tegevusteks metsakasvatus ja metsavarumine. 

Peamisteks tegevusteks hulgi- ja jaekabanduses on põllumajandussaaduste, toidu- ning tööstuskaupade müük.

Töötlev tööstus on kohalikul tööturul suurim tööandja – selles tegevusvaldkonnas hõivatud moodustavad ligikaudu 44% peamiste valdkondade tööjõust.

Majandustegevuse registri andmetel tegutseb Suure-Jaani vallas 6 turismiettevõtjat