Euroopa Regionaalarengu Fondi toetused

EAS rahastas Kohalike avalike teenuste arendamise programmist projekti  "Olustvere aleviku lasteaia ehitus".
Projektiperiood: 17.06.2008 – 19.06.2009
Tellija Suure-Jaani Vallavalitsus, arhitekt Vahur Sova (Teigar Sova  Arhitektid OÜ), ehitas OÜ Silindia.

 

EL Struktuurivahenditest Rahandusministeeriumi prioriteetse suuna "Suurem haldusvõimekus" meetmest „Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolitus ja arendamine " toetust saanud projekti abiga saavad koolitust Suure-Jaani valla ametnikud, osa volinikke, allasutuste juhte ja MTÜde esindajaid.
Projekti "Koostööoskuste arenguprogramm Suure-Jaani Vallavalitsuse haldussuutlikkuse tõstmiseks" eesmärgiks on Suure-Jaani Vallavalitsuse haldussuutlikkuse tõstmine tänu läbimõeldud ja tulemuslikule koostööle volikogu, vallavalitsuse ja allasutuste vahel ning avalike teenuste kvaliteedi parandamine koostööoskuste arendamise kaudu.
Koolitus toimub mitmes etapis, strateegia grupi liikmete koolitus leiab aset 17.-18. otoobril ja taktika grupi liikmetel 8.-9. novembril 2012. Kõigi 34 koolitusel osaleja ühine kokkuvõttev koolituspäev - seminar on plaanitud 2013. aasta märtsisse. Koolitusprogrammi läbiviijaks on Margus Nurk IAP Arendus OÜst.