Euroopa Sotsiaalfond

 

Projekti üldine eesmärk on parandada Suure-Jaani valla lasteaia teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.

Projekti otsene eesmärk on uute lasteaiakohtade loomine Suure-Jaani vallas, et tagada seadusest tulenev omavalitsuse kohustus võimaldada lapsel saada lasteaiakoht alates 1,5 eluaastast.

Projekti raames loodi Suure-Jaani vallas üks liitrühm Suure-Jaani lasteaias Sipsik 18 kohta  ja üks liitrühm Vastemõisa lasteaias Päevalil 10 kohta.

Selle tulemusena parandatakse oluliselt lapsevanemate võimalust osaleda tööturul ja parandatakse oluliselt perekondade majandusliku olukorda.

Projekti kestvus: 01.02.2016 - 31.01.2019

Projekti taotleja: Suure-Jaani Vallavalitsus

Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond meetmest " Lapsehoiukohtade loomine  ja
teenusepakkumise toetamine 0-7 aastastele lastele"

Toetuse summa 170133,40 eurot.