Foorumi hea tava

Suure-Jaani valla foorumi hea tava

Soovime, et kõik edastatud arvamused oleks konstruktiivsed ja teemakohased. Foorumi haldaja jätab endale õiguse kustutada teated, mis ei ole teemakohased.

    Lisa postitusse oma nimi või logi sisse ID-kaardiga;
    Säilita ettepanekus  viisakas toon;
    Kasuta korrektset kirjakeelt ning väldi slängi;
    Ära kirjuta teksti SUURTE TÄHTEDEGA;
    Väldi irooniat ja sarkasmi;
 

Kaasarääkimiseks vali sobiv postitus, vajuta "Vasta", kirjuta sisukasti tekst ja vajuta "Publitseeri".

Uue teema lisamiseks peate olema sisse logitud ID-kaardiga.

 

 

« Tagasi Ettepanekud ja kommentaarid ühinemise teemal juurde

Vaja on lepingu eelnõule lisad uue vallavalitsuse osakondade tööülesanded !

Kombineeritud vaade Flat View Puustruktuuri vaade
Teemad [ Eelmine | Järgmine ]
Toggle
Lisaks struktuurile peavad ühunemislepingu lisana olema ka avalikustatud (enne lepingu rahvahääletusele paneku) vallavalitsuse osakondade tööülesanded. Praeguse struktuuri alusel ei ole võimalik aru saada, mis osakond hakkab tegelema (otsustama) selliseid KOKSiga omavalitsusele pandud kohustusi: näiteks elamu ja kommunaalmajandus (tänavavalgustus, veevarustuse ja kütte küsimused), (elamumajanduses mitte ainult valla omandis elamispind) lisaks aga ka MTÜdega (külaseltsid jt), ettevõtluse ja valla turundamisega. Nii suures vallas ei ole ka mõeldav, et vallavanem ainuiskuliselt kinnitab ametniku ametijuhendi (tööülesanded) ja selle kaudu paneb paika ainuisikuliselt sisuliselt ka osakondade töö.

Täpsustus. Lepingut ei panda rahvahääletusele. 13. 14. ja15. novembril 2016 Suure-Jaani vallas toimuval rahvaküsitlusel saab vastata "jah" või "ei" küsimusele "Kas olete nõus et Kõo vald, Kõpu vald, Suure-Jaani vald ja Võhma linn ühinevad üheks vallaks?"

Jah lepingut ei panda rahvahääletusele kuid lepingu eelnõu peab koos lisadega sh investeeringud olema avalikustatud ! See on üks oluline aspekt, mille alusel näiteks Kõo valla inimene saab oma Jah või ei öelda ! (Kui raha Pilistvere kirikule ei tule siis ollakse ühinemise vastu)

[b]Lisaks struktuurile peavad uhunemislepingu lisana olema ka avalikustatud (enne lepingu rahvahaaletusele paneku) vallavalitsuse osakondade tooulesanded.[/b] Praeguse struktuuri alusel ei ole voimalik aru saada, mis osakond hakkab tegelema (otsustama) selliseid KOKSiga omavalitsusele pandud kohustusi: naiteks elamu ja kommunaalmajandus (tanavavalgustus, veevarustuse ja kutte kusimused), (elamumajanduses mitte ainult valla omandis elamispind) lisaks aga ka MTUdega (kulaseltsid jt), ettevotluse ja valla turundamisega. Nii suures vallas ei ole ka moeldav, et vallavanem ainuiskuliselt kinnitab ametniku ametijuhendi (tooulesanded) ja selle kaudu paneb paika ainuisikuliselt sisuliselt ka osakondade too.

&#x5b&#x3b;b&#x5d&#x3b;Lisaks&#x20&#x3b;struktuurile&#x20&#x3b;peavad&#x20&#x3b;uhunemislepingu&#x20&#x3b;lisana&#x20&#x3b;olema&#x20&#x3b;ka&#x20&#x3b;avalikustatud&#x20&#x3b;&#x28&#x3b;enne&#x20&#x3b;lepingu&#x20&#x3b;rahvahaaletusele&#x20&#x3b;paneku&#x29&#x3b;&#x20&#x3b;vallavalitsuse&#x20&#x3b;osakondade&#x20&#x3b;tooulesanded&#x2e&#x3b;&#x5b&#x3b;&#x2f&#x3b;b&#x5d&#x3b;&#xa0&#x3b;Praeguse&#x20&#x3b;struktuuri&#x20&#x3b;alusel&#x20&#x3b;ei&#x20&#x3b;ole&#x20&#x3b;voimalik&#x20&#x3b;aru&#x20&#x3b;saada&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;mis&#x20&#x3b;osakond&#x20&#x3b;hakkab&#x20&#x3b;tegelema&#x20&#x3b;&#x28&#x3b;otsustama&#x29&#x3b;&#x20&#x3b;selliseid&#x20&#x3b;KOKSiga&#x20&#x3b;omavalitsusele&#x20&#x3b;pandud&#x20&#x3b;kohustusi&#x3a&#x3b;&#x20&#x3b;naiteks&#x20&#x3b;elamu&#x20&#x3b;ja&#x20&#x3b;kommunaalmajandus&#x20&#x3b;&#x28&#x3b;tanavavalgustus&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;veevarustuse&#x20&#x3b;ja&#x20&#x3b;kutte&#x20&#x3b;kusimused&#x29&#x3b;&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;&#x28&#x3b;elamumajanduses&#x20&#x3b;mitte&#x20&#x3b;ainult&#x20&#x3b;valla&#x20&#x3b;omandis&#x20&#x3b;elamispind&#x29&#x3b;&#x20&#x3b;lisaks&#x20&#x3b;aga&#x20&#x3b;ka&#x20&#x3b;MTUdega&#x20&#x3b;&#x28&#x3b;kulaseltsid&#x20&#x3b;jt&#x29&#x3b;&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;ettevotluse&#x20&#x3b;ja&#x20&#x3b;valla&#x20&#x3b;turundamisega&#x2e&#x3b;&#x20&#x3b;Nii&#x20&#x3b;suures&#x20&#x3b;vallas&#x20&#x3b;ei&#x20&#x3b;ole&#x20&#x3b;ka&#x20&#x3b;moeldav&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;et&#x20&#x3b;vallavanem&#x20&#x3b;ainuiskuliselt&#x20&#x3b;kinnitab&#x20&#x3b;ametniku&#x20&#x3b;ametijuhendi&#x20&#x3b;&#x28&#x3b;tooulesanded&#x29&#x3b;&#x20&#x3b;ja&#x20&#x3b;selle&#x20&#x3b;kaudu&#x20&#x3b;paneb&#x20&#x3b;paika&#x20&#x3b;ainuisikuliselt&#x20&#x3b;sisuliselt&#x20&#x3b;ka&#x20&#x3b;osakondade&#x20&#x3b;too&#x2e&#x3b;

&#x5b&#x3b;b&#x5d&#x3b;Lisaks&#x20&#x3b;struktuurile&#x20&#x3b;peavad&#x20&#x3b;uhunemislepingu&#x20&#x3b;lisana&#x20&#x3b;olema&#x20&#x3b;ka&#x20&#x3b;avalikustatud&#x20&#x3b;&#x28&#x3b;enne&#x20&#x3b;lepingu&#x20&#x3b;rahvahaaletusele&#x20&#x3b;paneku&#x29&#x3b;&#x20&#x3b;vallavalitsuse&#x20&#x3b;osakondade&#x20&#x3b;tooulesanded&#x2e&#x3b;&#x5b&#x3b;&#x2f&#x3b;b&#x5d&#x3b;&#xa0&#x3b;Praeguse&#x20&#x3b;struktuuri&#x20&#x3b;alusel&#x20&#x3b;ei&#x20&#x3b;ole&#x20&#x3b;voimalik&#x20&#x3b;aru&#x20&#x3b;saada&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;mis&#x20&#x3b;osakond&#x20&#x3b;hakkab&#x20&#x3b;tegelema&#x20&#x3b;&#x28&#x3b;otsustama&#x29&#x3b;&#x20&#x3b;selliseid&#x20&#x3b;KOKSiga&#x20&#x3b;omavalitsusele&#x20&#x3b;pandud&#x20&#x3b;kohustusi&#x3a&#x3b;&#x20&#x3b;naiteks&#x20&#x3b;elamu&#x20&#x3b;ja&#x20&#x3b;kommunaalmajandus&#x20&#x3b;&#x28&#x3b;tanavavalgustus&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;veevarustuse&#x20&#x3b;ja&#x20&#x3b;kutte&#x20&#x3b;kusimused&#x29&#x3b;&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;&#x28&#x3b;elamumajanduses&#x20&#x3b;mitte&#x20&#x3b;ainult&#x20&#x3b;valla&#x20&#x3b;omandis&#x20&#x3b;elamispind&#x29&#x3b;&#x20&#x3b;lisaks&#x20&#x3b;aga&#x20&#x3b;ka&#x20&#x3b;MTUdega&#x20&#x3b;&#x28&#x3b;kulaseltsid&#x20&#x3b;jt&#x29&#x3b;&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;ettevotluse&#x20&#x3b;ja&#x20&#x3b;valla&#x20&#x3b;turundamisega&#x2e&#x3b;&#x20&#x3b;Nii&#x20&#x3b;suures&#x20&#x3b;vallas&#x20&#x3b;ei&#x20&#x3b;ole&#x20&#x3b;ka&#x20&#x3b;moeldav&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;et&#x20&#x3b;vallavanem&#x20&#x3b;ainuiskuliselt&#x20&#x3b;kinnitab&#x20&#x3b;ametniku&#x20&#x3b;ametijuhendi&#x20&#x3b;&#x28&#x3b;tooulesanded&#x29&#x3b;&#x20&#x3b;ja&#x20&#x3b;selle&#x20&#x3b;kaudu&#x20&#x3b;paneb&#x20&#x3b;paika&#x20&#x3b;ainuisikuliselt&#x20&#x3b;sisuliselt&#x20&#x3b;ka&#x20&#x3b;osakondade&#x20&#x3b;too&#x2e&#x3b;

&#x5b&#x3b;b&#x5d&#x3b;Lisaks&#x20&#x3b;struktuurile&#x20&#x3b;peavad&#x20&#x3b;uhunemislepingu&#x20&#x3b;lisana&#x20&#x3b;olema&#x20&#x3b;ka&#x20&#x3b;avalikustatud&#x20&#x3b;&#x28&#x3b;enne&#x20&#x3b;lepingu&#x20&#x3b;rahvahaaletusele&#x20&#x3b;paneku&#x29&#x3b;&#x20&#x3b;vallavalitsuse&#x20&#x3b;osakondade&#x20&#x3b;tooulesanded&#x2e&#x3b;&#x5b&#x3b;&#x2f&#x3b;b&#x5d&#x3b;&#xa0&#x3b;Praeguse&#x20&#x3b;struktuuri&#x20&#x3b;alusel&#x20&#x3b;ei&#x20&#x3b;ole&#x20&#x3b;voimalik&#x20&#x3b;aru&#x20&#x3b;saada&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;mis&#x20&#x3b;osakond&#x20&#x3b;hakkab&#x20&#x3b;tegelema&#x20&#x3b;&#x28&#x3b;otsustama&#x29&#x3b;&#x20&#x3b;selliseid&#x20&#x3b;KOKSiga&#x20&#x3b;omavalitsusele&#x20&#x3b;pandud&#x20&#x3b;kohustusi&#x3a&#x3b;&#x20&#x3b;naiteks&#x20&#x3b;elamu&#x20&#x3b;ja&#x20&#x3b;kommunaalmajandus&#x20&#x3b;&#x28&#x3b;tanavavalgustus&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;veevarustuse&#x20&#x3b;ja&#x20&#x3b;kutte&#x20&#x3b;kusimused&#x29&#x3b;&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;&#x28&#x3b;elamumajanduses&#x20&#x3b;mitte&#x20&#x3b;ainult&#x20&#x3b;valla&#x20&#x3b;omandis&#x20&#x3b;elamispind&#x29&#x3b;&#x20&#x3b;lisaks&#x20&#x3b;aga&#x20&#x3b;ka&#x20&#x3b;MTUdega&#x20&#x3b;&#x28&#x3b;kulaseltsid&#x20&#x3b;jt&#x29&#x3b;&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;ettevotluse&#x20&#x3b;ja&#x20&#x3b;valla&#x20&#x3b;turundamisega&#x2e&#x3b;&#x20&#x3b;Nii&#x20&#x3b;suures&#x20&#x3b;vallas&#x20&#x3b;ei&#x20&#x3b;ole&#x20&#x3b;ka&#x20&#x3b;moeldav&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;et&#x20&#x3b;vallavanem&#x20&#x3b;ainuiskuliselt&#x20&#x3b;kinnitab&#x20&#x3b;ametniku&#x20&#x3b;ametijuhendi&#x20&#x3b;&#x28&#x3b;tooulesanded&#x29&#x3b;&#x20&#x3b;ja&#x20&#x3b;selle&#x20&#x3b;kaudu&#x20&#x3b;paneb&#x20&#x3b;paika&#x20&#x3b;ainuisikuliselt&#x20&#x3b;sisuliselt&#x20&#x3b;ka&#x20&#x3b;osakondade&#x20&#x3b;too&#x2e&#x3b;