Foorumi hea tava

Suure-Jaani valla foorumi hea tava

Soovime, et kõik edastatud arvamused oleks konstruktiivsed ja teemakohased. Foorumi haldaja jätab endale õiguse kustutada teated, mis ei ole teemakohased.

    Lisa postitusse oma nimi või logi sisse ID-kaardiga;
    Säilita ettepanekus  viisakas toon;
    Kasuta korrektset kirjakeelt ning väldi slängi;
    Ära kirjuta teksti SUURTE TÄHTEDEGA;
    Väldi irooniat ja sarkasmi;
 

Kaasarääkimiseks vali sobiv postitus, vajuta "Vasta", kirjuta sisukasti tekst ja vajuta "Publitseeri".

Uue teema lisamiseks peate olema sisse logitud ID-kaardiga.

 

 

« Tagasi Haridusküsimused juurde

Kildu kooli kolimine Vastemõisa

Kombineeritud vaade Flat View Puustruktuuri vaade
Teemad [ Eelmine | Järgmine ]
Toggle
Kildu kooli kolimine Vastemõisa LEILI KUUSK 25.11.14 13:59
RE: Kildu kooli kolimine Vastemõisa Anonüümne 1.12.14 12:44
RE: Kildu kooli kolimine Vastemõisa LEMBIT KRUUSE 1.12.14 17:04
Miks postitused ei avane.? Kas see on aus Foorum? Anonüümne 19.12.14 15:41
RE: Miks postitused ei avane.? Kas see on aus Foorum? Anonüümne 7.03.15 9:03
RE: Miks postitused ei avane.? Kas& Anonüümne 21.08.17 14:21
RE: RE&#x3a&#x3b;&#x20&#x3b;Miks&#x Anonüümne 1.10.17 13:07
RE: RE&#x3a&#x3b;&#x20&#x3b;Miks&#x Anonüümne 7.10.17 17:13
RE: RE&#x3a&#x3b;&#x20&#x3b;Miks&#x Anonüümne 30.11.17 0:09
RE: Kildu kooli kolimine Vastemõisa LEMBIT KRUUSE 21.12.14 1:39
RE: Kildu kooli kolimine Vastemõisa Anonüümne 8.12.14 10:24
RE: Kildu kooli kolimine Vastemõisa Anonüümne 10.03.17 9:01
RE: Kildu kooli kolimine Vastemoisa Anonüümne 6.11.17 22:51
RE: Kildu kooli kolimine Vastemoisa Anonüümne 7.11.17 16:18
RE: Kildu kooli kolimine Vastemõisa Anonüümne 10.03.17 13:26
RE: Kildu kooli kolimine Vastemoisa Anonüümne 20.04.19 1:22
RE: Kildu kooli kolimine Vastemoisa Anonüümne 22.04.19 6:39
RE: Kildu kooli kolimine Vastemõisa Anonüümne 18.04.15 10:22
RE: Kildu kooli kolimine Vastemõisa Anonüümne 19.07.16 11:48
RE: Kildu kooli kolimine Vastemõisa Anonüümne 19.07.16 14:00
RE: Kildu kooli kolimine Vastemõisa Anonüümne 19.07.16 14:01
RE: Kildu kooli kolimine Vastemoisa Anonüümne 15.01.17 23:45
RE: Kildu kooli kolimine Vastemõisa Anonüümne 10.03.17 11:39
RE: Kildu kooli kolimine Vastemõisa Anonüümne 13.04.17 23:32
RE: Kildu kooli kolimine Vastemoisa Anonüümne 1.04.18 14:19
RE: Kildu kooli kolimine Vastemoisa Anonüümne 8.04.18 15:01
RE: Kildu kooli kolimine Vastemõisa Anonüümne 21.02.19 5:58
RE: Kildu kooli kolimine Vastemoisa Anonüümne 21.02.19 6:02
RE: Kildu kooli kolimine Vastemõisa Anonüümne 21.02.19 6:15
RE: Kildu kooli kolimine Vastemoisa Anonüümne 21.02.19 6:41
Mida arvate Kildu kooli Vastemõisa kolimisest? Teema on avatud ja ootab kommentaare.

Lisainfot saab leheküljelt Kildu kooli kolimine Vastemõisa

RE: Kildu kooli kolimine Vastemõisa
Vastus
1.12.14 12:44 Vastusena LEILI KUUSK'le.
Kuna siinne foorum ei ole just ülearu palju kommenteeritud kaasa räägitud, siis uurin, kas on plaanis ka selle kandi rahvaga füüsiliselt (kõnekoosolekul) kokku saada?

Priit Toobal

RE: Kildu kooli kolimine Vastemõisa
Vastus
21.12.14 1:39 Vastusena LEILI KUUSK'le.
President väljendas Vabariigi aastapäeva kõnes selgelt ja lihtsalt, et  käimas on suur ajalooline muutus nii meil kui kogu maailmas, mille kokkuvõte võiks olla: “Mis tõi meid siia, ei vii meid enam edasi.”
See ongi tänase Eesti peamine mure. Mis on toonud on meid siiamaani, see enam edasi ei vii ning edasiliikumine mistahes eluvaldkonnas nõuab muutusi. Muudatused ei ole teadagi kunagi lihtsad, kuid ometigi on need vajalikud.
Olukorrad mis olid uued, innovaatilised ja ajakohased üle saja aasta tagasi ja isegi veel kümmekond aastat tagasi  ei ole seda enam  täna.  Muutuste tempo on erakordselt kiire.

Leidsin kümne aasta taguse analüüsi 2004 aasta kevadest, mille olin teinud  Vastemõisa valla infolehele ning olin sellel graafiliselt kirjeldanud, kuidas sündinud laste arvu kahanemise tõttu jääb 2010 aastaks kooli vaid 80 õpilast. Tõese fakti esitajana sain toona järgmises lehes Enn Siimeri poolt tugeva kriitika osaliseks. Samas sain ka hea õppetunni: tõele mitte näkku vaatamine ei muuda tõde olematuks.  V.t lisaks.

Täna on koolis veel poole vähem lapsi, kui suutsime toona ette kujutada. Kildu kooli pidamine või mitte pole enam ühe kooli eksistentsi küsimus. Täna tuleb arvestada inimeste muutunud käitumisharjumuste, elukorralduse ning – liikumissuundadega. Rääkimata muutunud väärtushinnangutest ühiskonnas ja muutunud ühiskonnakorralduse ehk turumajanduse poolt põhjustatud tagajärgedest, mis sunnib liikuma inimesi töökohtadele lähemale.  

Kõik see räägib kulgemist keskuste ja suuremate tõmbekeskuste suunal. Kunagisest põllumajanduspiirkonnast on kujunenud suuremate lähimate keskuste tagalad ja magalad. Arusaadavalt kõik see ning palju muudki on uute keskuste tekkimisega  mõjutanud ka Kildul koolis käivate laste arvu. Piisab heita pilk Viljandimaa kaardile ja vaadata, kus asub Kildu, et asjast aru saada.

Ja siit suunad, milles on meie edasised tegutsemisvõimalused:

1. Kui soovime, et ka aastate pärast oleks Vastemõisa piirkonnas üldse  võimalik kooliharidust anda, siis ainukene lootus rajada Vastemõisa lasteaia lähedusse kooli I aste ehk algkool. 

2. Vastemõisa lasteaed on laste arvu osas kõvasti kosunud, kuigi Metskülas asuv lasteaed suleti kunagi väikese laste arvu tõttu (kuigi tegelikult oli lapsi palju). Näide sellest, et luges asukoht ja kuidas see on kestlikkuse aluseks.

3. Vastemõisa Rahvamaja hoonekompleksi jätkusuutlikkuse ja säästlikkuse aluseks on olemasolevate ruumide ristkasutus. Lasteaia, kooli, rahvamaja , noortekeskuse, perearstikeskuse, raamatukogu  ja seltsitegevuse koostoimimine tagab kõikidele võimaluse, sealhulgas ka  Kildul elavatele lastele siinkandis koolis käimise võimaluse. Vastemõisa asub liikumisteede ristteel.

Elu sunnib meid arvestama liikumissuundi, mida reaalsuses kasutatakse. Elu tegelikkusega tuleb arvestada kaose vältimiseks. Vaid rumalad ei tee seda.

Head sõbrad, siin pole enam tegemist  vaid Kildu kooliga, mille mahajätmine loomulikult kriibib paljude meie inimeste hinge -  vaid laiemalt meie enda kodupaiga-, selle elujõulisuse ning hea käekäiguga. Meie kõikide elu ja tulevik sõltub just tänastest, praegusel hetkel õigematest ning kindlasti ka mõistlikusse kaugusesse ettevaatavatest otsustest. 

Kujundame siis ühest ebafunktsionaalseks muutunud koolist suuremat  pilti koos, et saaksime jätkuvalt luua ja hoida oma kodupiirkonnas küllust ja rõõmu.

RE: Kildu kooli kolimine Vastemõisa
Vastus
1.12.14 17:04 Vastusena Anonüümne'le.
Koosolekuid on olnud ja tuleb kindlasti veel. Hetkel on käsil lähteülesande koostamine Rahvamaja-kool-lasteaia ja teiste objektide ruumide projekteerimiseks.
Lähteülesanne on selles mõttes keeruline, vaadelda tuleb kõikide erinevate asutuste ruumide maksimaalset sünergiat ja arvestada erinevate ruumide võimaliku ühise kasutamisega. 
Vaid seaduse järgse lähteülesande kirjeldamine on lihtne, soovide järgne on komplitseeritum. 

Ettepanekud lähteülesande koostamiseks on esitanud kooli meeskond, noortekeskus, rahvamaja ja lasteaed.

Lembit Kruuse

RE: Kildu kooli kolimine Vastemõisa
Vastus
8.12.14 10:24 Vastusena LEMBIT KRUUSE'le.
Läbiviidud koolireformi taustal on tegemist täiesti mõttetu rabelemisega. Paari aasta pärast on õpilaste arv langenud juba sellisele tasemele, kus tehakse jälle uus otsus - sellise ja sellise õpilaste arvu juures ei ole mõttekas õppekohta pidada. Järjest tuleb ju teateid, kus kavandatakse paarikümne õpilasega koolide sulgemisi. Milleks siis veel teha täiendavaid kulutusi, mis nagunii midagi enam ei päästa? 

Miks postitused ei avane.? Kas see on aus Foorum?

                                                   Miks?
        Miks on vaja Kildu Kool Vastemõisa kolida? See on ju valla raha raiskamine.Sest Kildul on koralikud ruumid ja uus võimbla Vastemõisas tuleb teha hulga ümber ehitusi.Pealegi jääb Vastemõisa piirkonna ühele servale.
                                                                         Austusega Virve.

RE: Kildu kooli kolimine Vastemõisa
Vastus
18.04.15 10:22 Vastusena LEILI KUUSK'le.
RE: Kildu kooli kolimine Vastemõisa

RE: Kildu kooli kolimine Vastemõisa
Vastus
19.07.16 11:48 Vastusena LEILI KUUSK'le.
Mida arvate Kildu kooli Vastemõisa kolimisest? Teema on avatud ja ootab kommentaare.

Lisainfot saab leheküljelt Kildu kooli kolimine Vastemõisa

RE: Kildu kooli kolimine Vastemõisa
Vastus
19.07.16 14:00 Vastusena LEILI KUUSK'le.
Mida arvate Kildu kooli Vastemõisa kolimisest? Teema on avatud ja ootab kommentaare.

Lisainfot saab leheküljelt Kildu kooli kolimine Vastemõisa

RE: Kildu kooli kolimine Vastemõisa
Vastus
19.07.16 14:01 Vastusena LEILI KUUSK'le.
RE: Kildu kooli kolimine Vastemõisa

Mida arvate Kildu kooli Vastemoisa kolimisest? Teema on avatud ja ootab kommentaare.

Lisainfot saab lehekuljelt [url=http://www.suure-jaani.ee/kildu-kooli-kolimine-vastemoisa]Kildu kooli kolimine Vastemoisa[/url]

RE: Kildu kooli kolimine Vastemõisa
Vastus
10.03.17 9:01 Vastusena LEMBIT KRUUSE'le.
President väljendas Vabariigi aastapäeva kõnes selgelt ja lihtsalt, et  käimas on suur ajalooline muutus nii meil kui kogu maailmas, mille kokkuvõte võiks olla: “Mis tõi meid siia, ei vii meid enam edasi.”
See ongi tänase Eesti peamine mure. Mis on toonud on meid siiamaani, see enam edasi ei vii ning edasiliikumine mistahes eluvaldkonnas nõuab muutusi. Muudatused ei ole teadagi kunagi lihtsad, kuid ometigi on need vajalikud.
Olukorrad mis olid uued, innovaatilised ja ajakohased üle saja aasta tagasi ja isegi veel kümmekond aastat tagasi  ei ole seda enam  täna.  Muutuste tempo on erakordselt kiire.

Leidsin kümne aasta taguse analüüsi 2004 aasta kevadest, mille olin teinud  Vastemõisa valla infolehele ning olin sellel graafiliselt kirjeldanud, kuidas sündinud laste arvu kahanemise tõttu jääb 2010 aastaks kooli vaid 80 õpilast. Tõese fakti esitajana sain toona järgmises lehes Enn Siimeri poolt tugeva kriitika osaliseks. Samas sain ka hea õppetunni: tõele mitte näkku vaatamine ei muuda tõde olematuks.  V.t lisaks.

Täna on koolis veel poole vähem lapsi, kui suutsime toona ette kujutada. Kildu kooli pidamine või mitte pole enam ühe kooli eksistentsi küsimus. Täna tuleb arvestada inimeste muutunud käitumisharjumuste, elukorralduse ning – liikumissuundadega. Rääkimata muutunud väärtushinnangutest ühiskonnas ja muutunud ühiskonnakorralduse ehk turumajanduse poolt põhjustatud tagajärgedest, mis sunnib liikuma inimesi töökohtadele lähemale.  

Kõik see räägib kulgemist keskuste ja suuremate tõmbekeskuste suunal. Kunagisest põllumajanduspiirkonnast on kujunenud suuremate lähimate keskuste tagalad ja magalad. Arusaadavalt kõik see ning palju muudki on uute keskuste tekkimisega  mõjutanud ka Kildul koolis käivate laste arvu. Piisab heita pilk Viljandimaa kaardile ja vaadata, kus asub Kildu, et asjast aru saada.

Ja siit suunad, milles on meie edasised tegutsemisvõimalused:

1. Kui soovime, et ka aastate pärast oleks Vastemõisa piirkonnas üldse  võimalik kooliharidust anda, siis ainukene lootus rajada Vastemõisa lasteaia lähedusse kooli I aste ehk algkool. 

2. Vastemõisa lasteaed on laste arvu osas kõvasti kosunud, kuigi Metskülas asuv lasteaed suleti kunagi väikese laste arvu tõttu (kuigi tegelikult oli lapsi palju). Näide sellest, et luges asukoht ja kuidas see on kestlikkuse aluseks.

3. Vastemõisa Rahvamaja hoonekompleksi jätkusuutlikkuse ja säästlikkuse aluseks on olemasolevate ruumide ristkasutus. Lasteaia, kooli, rahvamaja , noortekeskuse, perearstikeskuse, raamatukogu  ja seltsitegevuse koostoimimine tagab kõikidele võimaluse, sealhulgas ka  Kildul elavatele lastele siinkandis koolis käimise võimaluse. Vastemõisa asub liikumisteede ristteel.

Elu sunnib meid arvestama liikumissuundi, mida reaalsuses kasutatakse. Elu tegelikkusega tuleb arvestada kaose vältimiseks. Vaid rumalad ei tee seda.

Head sõbrad, siin pole enam tegemist  vaid Kildu kooliga, mille mahajätmine loomulikult kriibib paljude meie inimeste hinge -  vaid laiemalt meie enda kodupaiga-, selle elujõulisuse ning hea käekäiguga. Meie kõikide elu ja tulevik sõltub just tänastest, praegusel hetkel õigematest ning kindlasti ka mõistlikusse kaugusesse ettevaatavatest otsustest. 

Kujundame siis ühest ebafunktsionaalseks muutunud koolist suuremat  pilti koos, et saaksime jätkuvalt luua ja hoida oma kodupiirkonnas küllust ja rõõmu.

RE: Kildu kooli kolimine Vastemõisa
Vastus
10.03.17 11:39 Vastusena LEILI KUUSK'le.
Mida arvate Kildu kooli Vastemõisa kolimisest? Teema on avatud ja ootab kommentaare.

Lisainfot saab leheküljelt Kildu kooli kolimine Vastemõisa

RE: Kildu kooli kolimine Vastemõisa
Vastus
10.03.17 13:26 Vastusena LEMBIT KRUUSE'le.
President väljendas Vabariigi aastapäeva kõnes selgelt ja lihtsalt, et  käimas on suur ajalooline muutus nii meil kui kogu maailmas, mille kokkuvõte võiks olla: “Mis tõi meid siia, ei vii meid enam edasi.”
See ongi tänase Eesti peamine mure. Mis on toonud on meid siiamaani, see enam edasi ei vii ning edasiliikumine mistahes eluvaldkonnas nõuab muutusi. Muudatused ei ole teadagi kunagi lihtsad, kuid ometigi on need vajalikud.
Olukorrad mis olid uued, innovaatilised ja ajakohased üle saja aasta tagasi ja isegi veel kümmekond aastat tagasi  ei ole seda enam  täna.  Muutuste tempo on erakordselt kiire.

Leidsin kümne aasta taguse analüüsi 2004 aasta kevadest, mille olin teinud  Vastemõisa valla infolehele ning olin sellel graafiliselt kirjeldanud, kuidas sündinud laste arvu kahanemise tõttu jääb 2010 aastaks kooli vaid 80 õpilast. Tõese fakti esitajana sain toona järgmises lehes Enn Siimeri poolt tugeva kriitika osaliseks. Samas sain ka hea õppetunni: tõele mitte näkku vaatamine ei muuda tõde olematuks.  V.t lisaks.

Täna on koolis veel poole vähem lapsi, kui suutsime toona ette kujutada. Kildu kooli pidamine või mitte pole enam ühe kooli eksistentsi küsimus. Täna tuleb arvestada inimeste muutunud käitumisharjumuste, elukorralduse ning – liikumissuundadega. Rääkimata muutunud väärtushinnangutest ühiskonnas ja muutunud ühiskonnakorralduse ehk turumajanduse poolt põhjustatud tagajärgedest, mis sunnib liikuma inimesi töökohtadele lähemale.  

Kõik see räägib kulgemist keskuste ja suuremate tõmbekeskuste suunal. Kunagisest põllumajanduspiirkonnast on kujunenud suuremate lähimate keskuste tagalad ja magalad. Arusaadavalt kõik see ning palju muudki on uute keskuste tekkimisega  mõjutanud ka Kildul koolis käivate laste arvu. Piisab heita pilk Viljandimaa kaardile ja vaadata, kus asub Kildu, et asjast aru saada.

Ja siit suunad, milles on meie edasised tegutsemisvõimalused:

1. Kui soovime, et ka aastate pärast oleks Vastemõisa piirkonnas üldse  võimalik kooliharidust anda, siis ainukene lootus rajada Vastemõisa lasteaia lähedusse kooli I aste ehk algkool. 

2. Vastemõisa lasteaed on laste arvu osas kõvasti kosunud, kuigi Metskülas asuv lasteaed suleti kunagi väikese laste arvu tõttu (kuigi tegelikult oli lapsi palju). Näide sellest, et luges asukoht ja kuidas see on kestlikkuse aluseks.

3. Vastemõisa Rahvamaja hoonekompleksi jätkusuutlikkuse ja säästlikkuse aluseks on olemasolevate ruumide ristkasutus. Lasteaia, kooli, rahvamaja , noortekeskuse, perearstikeskuse, raamatukogu  ja seltsitegevuse koostoimimine tagab kõikidele võimaluse, sealhulgas ka  Kildul elavatele lastele siinkandis koolis käimise võimaluse. Vastemõisa asub liikumisteede ristteel.

Elu sunnib meid arvestama liikumissuundi, mida reaalsuses kasutatakse. Elu tegelikkusega tuleb arvestada kaose vältimiseks. Vaid rumalad ei tee seda.

Head sõbrad, siin pole enam tegemist  vaid Kildu kooliga, mille mahajätmine loomulikult kriibib paljude meie inimeste hinge -  vaid laiemalt meie enda kodupaiga-, selle elujõulisuse ning hea käekäiguga. Meie kõikide elu ja tulevik sõltub just tänastest, praegusel hetkel õigematest ning kindlasti ka mõistlikusse kaugusesse ettevaatavatest otsustest. 

Kujundame siis ühest ebafunktsionaalseks muutunud koolist suuremat  pilti koos, et saaksime jätkuvalt luua ja hoida oma kodupiirkonnas küllust ja rõõmu.

Mida arvate Kildu kooli Vastemõisa kolimisest? Teema on avatud ja ootab kommentaare.

Lisainfot saab leheküljelt [url=http://www.suure-jaani.ee/kildu-kooli-kolimine-vastemoisa]Kildu kooli kolimine Vastemõisa[/url]

                                                   Miks?
        Miks on vaja Kildu Kool Vastemoisa kolida? See on ju valla raha raiskamine.Sest Kildul on koralikud ruumid ja uus voimbla Vastemoisas tuleb teha hulga umber ehitusi.Pealegi jaab Vastemoisa piirkonna uhele servale.
                                                                         Austusega Virve.

&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#x20&#x3b;Miks&#x3f&#x3b;&#x0a&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#x20&#x3b;Miks&#x20&#x3b;on&#x20&#x3b;vaja&#x20&#x3b;Kildu&#x20&#x3b;Kool&#x20&#x3b;Vastemoisa&#x20&#x3b;kolida&#x3f&#x3b;&#x20&#x3b;See&#x20&#x3b;on&#x20&#x3b;ju&#x20&#x3b;valla&#x20&#x3b;raha&#x20&#x3b;raiskamine&#x2e&#x3b;Sest&#x20&#x3b;Kildul&#x20&#x3b;on&#x20&#x3b;koralikud&#x20&#x3b;ruumid&#x20&#x3b;ja&#x20&#x3b;uus&#x20&#x3b;voimbla&#x20&#x3b;Vastemoisas&#x20&#x3b;tuleb&#x20&#x3b;teha&#x20&#x3b;hulga&#x20&#x3b;umber&#x20&#x3b;ehitusi&#x2e&#x3b;Pealegi&#x20&#x3b;jaab&#x20&#x3b;Vastemoisa&#x20&#x3b;piirkonna&#x20&#x3b;uhele&#x20&#x3b;servale&#x2e&#x3b;&#x0a&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#x20&#x3b;Austusega&#x20&#x3b;Virve&#x2e&#x3b;

&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#x20&#x3b;Miks&#x3f&#x3b;&#x0a&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#x20&#x3b;Miks&#x20&#x3b;on&#x20&#x3b;vaja&#x20&#x3b;Kildu&#x20&#x3b;Kool&#x20&#x3b;Vastemoisa&#x20&#x3b;kolida&#x3f&#x3b;&#x20&#x3b;See&#x20&#x3b;on&#x20&#x3b;ju&#x20&#x3b;valla&#x20&#x3b;raha&#x20&#x3b;raiskamine&#x2e&#x3b;Sest&#x20&#x3b;Kildul&#x20&#x3b;on&#x20&#x3b;koralikud&#x20&#x3b;ruumid&#x20&#x3b;ja&#x20&#x3b;uus&#x20&#x3b;voimbla&#x20&#x3b;Vastemoisas&#x20&#x3b;tuleb&#x20&#x3b;teha&#x20&#x3b;hulga&#x20&#x3b;umber&#x20&#x3b;ehitusi&#x2e&#x3b;Pealegi&#x20&#x3b;jaab&#x20&#x3b;Vastemoisa&#x20&#x3b;piirkonna&#x20&#x3b;uhele&#x20&#x3b;servale&#x2e&#x3b;&#x0a&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#x20&#x3b;Austusega&#x20&#x3b;Virve&#x2e&#x3b;

President valjendas Vabariigi aastapaeva kones selgelt ja lihtsalt, et  kaimas on suur ajalooline muutus nii meil kui kogu maailmas, mille kokkuvote voiks olla: “Mis toi meid siia, ei vii meid enam edasi.” 
See ongi tanase Eesti peamine mure. Mis on toonud on meid siiamaani, see enam edasi ei vii ning edasiliikumine mistahes eluvaldkonnas nouab muutusi. Muudatused ei ole teadagi kunagi lihtsad, kuid ometigi on need vajalikud.
Olukorrad mis olid uued, innovaatilised ja ajakohased ule saja aasta tagasi ja isegi veel kummekond aastat tagasi  ei ole seda enam  tana.  Muutuste tempo on erakordselt kiire. 

Leidsin kumne aasta taguse analuusi 2004 aasta kevadest, mille olin teinud  Vastemoisa valla infolehele ning olin sellel graafiliselt kirjeldanud, kuidas sundinud laste arvu kahanemise tottu jaab 2010 aastaks kooli vaid 80 opilast. Toese fakti esitajana sain toona jargmises lehes Enn Siimeri poolt tugeva kriitika osaliseks. Samas sain ka hea oppetunni: toele mitte nakku vaatamine ei muuda tode olematuks.  [url=http://web.suure-jaani.ee/failid/Vastem_opilased_2001_2010.rtf]V.t lisaks.

[/url]Tana on koolis veel poole vahem lapsi, kui suutsime toona ette kujutada. Kildu kooli pidamine voi mitte pole enam uhe kooli eksistentsi kusimus. Tana tuleb arvestada inimeste muutunud kaitumisharjumuste, elukorralduse ning – liikumissuundadega. Raakimata muutunud vaartushinnangutest uhiskonnas ja muutunud uhiskonnakorralduse ehk turumajanduse poolt pohjustatud tagajargedest, mis sunnib liikuma inimesi tookohtadele lahemale.  

Koik see raagib kulgemist keskuste ja suuremate tombekeskuste suunal. Kunagisest pollumajanduspiirkonnast on kujunenud suuremate lahimate keskuste tagalad ja magalad. Arusaadavalt koik see ning palju muudki on uute keskuste tekkimisega  mojutanud ka Kildul koolis kaivate laste arvu. Piisab heita pilk Viljandimaa kaardile ja vaadata, kus asub Kildu, et asjast aru saada.

Ja siit suunad, milles on meie edasised tegutsemisvoimalused: 

1. Kui soovime, et ka aastate parast oleks Vastemoisa piirkonnas uldse  voimalik kooliharidust anda, siis ainukene lootus rajada Vastemoisa lasteaia lahedusse kooli I aste ehk algkool. 

2. Vastemoisa lasteaed on laste arvu osas kovasti kosunud, kuigi Metskulas asuv lasteaed suleti kunagi vaikese laste arvu tottu (kuigi tegelikult oli lapsi palju). Naide sellest, et luges asukoht ja kuidas see on kestlikkuse aluseks.

3. Vastemoisa Rahvamaja hoonekompleksi jatkusuutlikkuse ja saastlikkuse aluseks on olemasolevate ruumide ristkasutus. Lasteaia, kooli, rahvamaja , noortekeskuse, perearstikeskuse, raamatukogu  ja seltsitegevuse koostoimimine tagab koikidele voimaluse, sealhulgas ka &#xa

President valjendas Vabariigi aastapaeva kones selgelt ja lihtsalt, et  kaimas on suur ajalooline muutus nii meil kui kogu maailmas, mille kokkuvote voiks olla: “Mis toi meid siia, ei vii meid enam edasi.” 
See ongi tanase Eesti peamine mure. Mis on toonud on meid siiamaani, see enam edasi ei vii ning edasiliikumine mistahes eluvaldkonnas nouab muutusi. Muudatused ei ole teadagi kunagi lihtsad, kuid ometigi on need vajalikud.
Olukorrad mis olid uued, innovaatilised ja ajakohased ule saja aasta tagasi ja isegi veel kummekond aastat tagasi  ei ole seda enam  tana.  Muutuste tempo on erakordselt kiire. 

Leidsin kumne aasta taguse analuusi 2004 aasta kevadest, mille olin teinud  Vastemoisa valla infolehele ning olin sellel graafiliselt kirjeldanud, kuidas sundinud laste arvu kahanemise tottu jaab 2010 aastaks kooli vaid 80 opilast. Toese fakti esitajana sain toona jargmises lehes Enn Siimeri poolt tugeva kriitika osaliseks. Samas sain ka hea oppetunni: toele mitte nakku vaatamine ei muuda tode olematuks.  [url=http://web.suure-jaani.ee/failid/Vastem_opilased_2001_2010.rtf]V.t lisaks.

[/url]Tana on koolis veel poole vahem lapsi, kui suutsime toona ette kujutada. Kildu kooli pidamine voi mitte pole enam uhe kooli eksistentsi kusimus. Tana tuleb arvestada inimeste muutunud kaitumisharjumuste, elukorralduse ning – liikumissuundadega. Raakimata muutunud vaartushinnangutest uhiskonnas ja muutunud uhiskonnakorralduse ehk turumajanduse poolt pohjustatud tagajargedest, mis sunnib liikuma inimesi tookohtadele lahemale.  

Koik see raagib kulgemist keskuste ja suuremate tombekeskuste suunal. Kunagisest pollumajanduspiirkonnast on kujunenud suuremate lahimate keskuste tagalad ja magalad. Arusaadavalt koik see ning palju muudki on uute keskuste tekkimisega  mojutanud ka Kildul koolis kaivate laste arvu. Piisab heita pilk Viljandimaa kaardile ja vaadata, kus asub Kildu, et asjast aru saada.

Ja siit suunad, milles on meie edasised tegutsemisvoimalused: 

1. Kui soovime, et ka aastate parast oleks Vastemoisa piirkonnas uldse  voimalik kooliharidust anda, siis ainukene lootus rajada Vastemoisa lasteaia lahedusse kooli I aste ehk algkool. 

2. Vastemoisa lasteaed on laste arvu osas kovasti kosunud, kuigi Metskulas asuv lasteaed suleti kunagi vaikese laste arvu tottu (kuigi tegelikult oli lapsi palju). Naide sellest, et luges asukoht ja kuidas see on kestlikkuse aluseks.

3. Vastemoisa Rahvamaja hoonekompleksi jatkusuutlikkuse ja saastlikkuse aluseks on olemasolevate ruumide ristkasutus. Lasteaia, kooli, rahvamaja , noortekeskuse, perearstikeskuse, raamatukogu  ja seltsitegevuse koostoimimine tagab koikidele voimaluse, sealhulgas ka &#xa

&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#x20&#x3b;Miks&#x3f&#x3b;&#x0a&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#x20&#x3b;Miks&#x20&#x3b;on&#x20&#x3b;vaja&#x20&#x3b;Kildu&#x20&#x3b;Kool&#x20&#x3b;Vastemoisa&#x20&#x3b;kolida&#x3f&#x3b;&#x20&#x3b;See&#x20&#x3b;on&#x20&#x3b;ju&#x20&#x3b;valla&#x20&#x3b;raha&#x20&#x3b;raiskamine&#x2e&#x3b;Sest&#x20&#x3b;Kildul&#x20&#x3b;on&#x20&#x3b;koralikud&#x20&#x3b;ruumid&#x20&#x3b;ja&#x20&#x3b;uus&#x20&#x3b;voimbla&#x20&#x3b;Vastemoisas&#x20&#x3b;tuleb&#x20&#x3b;teha&#x20&#x3b;hulga&#x20&#x3b;umber&#x20&#x3b;ehitusi&#x2e&#x3b;Pealegi&#x20&#x3b;jaab&#x20&#x3b;Vastemoisa&#x20&#x3b;piirkonna&#x20&#x3b;uhele&#x20&#x3b;servale&#x2e&#x3b;&#x0a&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#xa0&#x3b;&#x20&#x3b;Austusega&#x20&#x3b;Virve&#x2e&#x3b;

Mida arvate Kildu kooli Vastemoisa kolimisest? Teema on avatud ja ootab kommentaare.

Lisainfot saab lehekuljelt [url=http://www.suure-jaani.ee/kildu-kooli-kolimine-vastemoisa]Kildu kooli kolimine Vastemoisa[/url]

Mida arvate Kildu kooli Vastemoisa kolimisest? Teema on avatud ja ootab kommentaare.

Lisainfot saab lehekuljelt [url=http://www.suure-jaani.ee/kildu-kooli-kolimine-vastemoisa]Kildu kooli kolimine Vastemoisa[/url]

Mida arvate Kildu kooli Vastemõisa kolimisest? Teema on avatud ja ootab kommentaare.

Lisainfot saab leheküljelt [url=http://www.suure-jaani.ee/kildu-kooli-kolimine-vastemoisa]Kildu kooli kolimine Vastemõisa[/url]

Mida arvate Kildu kooli Vastemoisa kolimisest? Teema on avatud ja ootab kommentaare.

Lisainfot saab lehekuljelt [url=http://www.suure-jaani.ee/kildu-kooli-kolimine-vastemoisa]Kildu kooli kolimine Vastemoisa[/url]

Mida arvate Kildu kooli Vastemõisa kolimisest? Teema on avatud ja ootab kommentaare.

Lisainfot saab leheküljelt [url=http://www.suure-jaani.ee/kildu-kooli-kolimine-vastemoisa]Kildu kooli kolimine Vastemõisa[/url]

Mida arvate Kildu kooli Vastemoisa kolimisest? Teema on avatud ja ootab kommentaare.

Lisainfot saab lehekuljelt [url=http://www.suure-jaani.ee/kildu-kooli-kolimine-vastemoisa]Kildu kooli kolimine Vastemoisa[/url]

President valjendas Vabariigi aastapaeva kones selgelt ja lihtsalt, et  kaimas on suur ajalooline muutus nii meil kui kogu maailmas, mille kokkuvote voiks olla: “Mis toi meid siia, ei vii meid enam edasi.” 
See ongi tanase Eesti peamine mure. Mis on toonud on meid siiamaani, see enam edasi ei vii ning edasiliikumine mistahes eluvaldkonnas nouab muutusi. Muudatused ei ole teadagi kunagi lihtsad, kuid ometigi on need vajalikud.
Olukorrad mis olid uued, innovaatilised ja ajakohased ule saja aasta tagasi ja isegi veel kummekond aastat tagasi  ei ole seda enam  tana.  Muutuste tempo on erakordselt kiire. 

Leidsin kumne aasta taguse analuusi 2004 aasta kevadest, mille olin teinud  Vastemoisa valla infolehele ning olin sellel graafiliselt kirjeldanud, kuidas sundinud laste arvu kahanemise tottu jaab 2010 aastaks kooli vaid 80 opilast. Toese fakti esitajana sain toona jargmises lehes Enn Siimeri poolt tugeva kriitika osaliseks. Samas sain ka hea oppetunni: toele mitte nakku vaatamine ei muuda tode olematuks.  [url=http://web.suure-jaani.ee/failid/Vastem_opilased_2001_2010.rtf]V.t lisaks.

[/url]Tana on koolis veel poole vahem lapsi, kui suutsime toona ette kujutada. Kildu kooli pidamine voi mitte pole enam uhe kooli eksistentsi kusimus. Tana tuleb arvestada inimeste muutunud kaitumisharjumuste, elukorralduse ning – liikumissuundadega. Raakimata muutunud vaartushinnangutest uhiskonnas ja muutunud uhiskonnakorralduse ehk turumajanduse poolt pohjustatud tagajargedest, mis sunnib liikuma inimesi tookohtadele lahemale.  

Koik see raagib kulgemist keskuste ja suuremate tombekeskuste suunal. Kunagisest pollumajanduspiirkonnast on kujunenud suuremate lahimate keskuste tagalad ja magalad. Arusaadavalt koik see ning palju muudki on uute keskuste tekkimisega  mojutanud ka Kildul koolis kaivate laste arvu. Piisab heita pilk Viljandimaa kaardile ja vaadata, kus asub Kildu, et asjast aru saada.

Ja siit suunad, milles on meie edasised tegutsemisvoimalused: 

1. Kui soovime, et ka aastate parast oleks Vastemoisa piirkonnas uldse  voimalik kooliharidust anda, siis ainukene lootus rajada Vastemoisa lasteaia lahedusse kooli I aste ehk algkool. 

2. Vastemoisa lasteaed on laste arvu osas kovasti kosunud, kuigi Metskulas asuv lasteaed suleti kunagi vaikese laste arvu tottu (kuigi tegelikult oli lapsi palju). Naide sellest, et luges asukoht ja kuidas see on kestlikkuse aluseks.

3. Vastemoisa Rahvamaja hoonekompleksi jatkusuutlikkuse ja saastlikkuse aluseks on olemasolevate ruumide ristkasutus. Lasteaia, kooli, rahvamaja , noortekeskuse, perearstikeskuse, raamatukogu  ja seltsitegevuse koostoimimine tagab koikidele voimaluse, sealhulgas ka &#xa

President valjendas Vabariigi aastapaeva kones selgelt ja lihtsalt, et  kaimas on suur ajalooline muutus nii meil kui kogu maailmas, mille kokkuvote voiks olla: “Mis toi meid siia, ei vii meid enam edasi.” 
See ongi tanase Eesti peamine mure. Mis on toonud on meid siiamaani, see enam edasi ei vii ning edasiliikumine mistahes eluvaldkonnas nouab muutusi. Muudatused ei ole teadagi kunagi lihtsad, kuid ometigi on need vajalikud.
Olukorrad mis olid uued, innovaatilised ja ajakohased ule saja aasta tagasi ja isegi veel kummekond aastat tagasi  ei ole seda enam  tana.  Muutuste tempo on erakordselt kiire. 

Leidsin kumne aasta taguse analuusi 2004 aasta kevadest, mille olin teinud  Vastemoisa valla infolehele ning olin sellel graafiliselt kirjeldanud, kuidas sundinud laste arvu kahanemise tottu jaab 2010 aastaks kooli vaid 80 opilast. Toese fakti esitajana sain toona jargmises lehes Enn Siimeri poolt tugeva kriitika osaliseks. Samas sain ka hea oppetunni: toele mitte nakku vaatamine ei muuda tode olematuks.  [url=http://web.suure-jaani.ee/failid/Vastem_opilased_2001_2010.rtf]V.t lisaks.

[/url]Tana on koolis veel poole vahem lapsi, kui suutsime toona ette kujutada. Kildu kooli pidamine voi mitte pole enam uhe kooli eksistentsi kusimus. Tana tuleb arvestada inimeste muutunud kaitumisharjumuste, elukorralduse ning – liikumissuundadega. Raakimata muutunud vaartushinnangutest uhiskonnas ja muutunud uhiskonnakorralduse ehk turumajanduse poolt pohjustatud tagajargedest, mis sunnib liikuma inimesi tookohtadele lahemale.  

Koik see raagib kulgemist keskuste ja suuremate tombekeskuste suunal. Kunagisest pollumajanduspiirkonnast on kujunenud suuremate lahimate keskuste tagalad ja magalad. Arusaadavalt koik see ning palju muudki on uute keskuste tekkimisega  mojutanud ka Kildul koolis kaivate laste arvu. Piisab heita pilk Viljandimaa kaardile ja vaadata, kus asub Kildu, et asjast aru saada.

Ja siit suunad, milles on meie edasised tegutsemisvoimalused: 

1. Kui soovime, et ka aastate parast oleks Vastemoisa piirkonnas uldse  voimalik kooliharidust anda, siis ainukene lootus rajada Vastemoisa lasteaia lahedusse kooli I aste ehk algkool. 

2. Vastemoisa lasteaed on laste arvu osas kovasti kosunud, kuigi Metskulas asuv lasteaed suleti kunagi vaikese laste arvu tottu (kuigi tegelikult oli lapsi palju). Naide sellest, et luges asukoht ja kuidas see on kestlikkuse aluseks.

3. Vastemoisa Rahvamaja hoonekompleksi jatkusuutlikkuse ja saastlikkuse aluseks on olemasolevate ruumide ristkasutus. Lasteaia, kooli, rahvamaja , noortekeskuse, perearstikeskuse, raamatukogu  ja seltsitegevuse koostoimimine tagab koikidele voimaluse, sealhulgas ka &#xa