Ametnike ja töötajate haridus

Nimi Õppeasutus Lõpe-
tamise
aasta
Eriala Õpib
Kõrgharidusega ametnikud ja töötajad        
Are Aua Eesti Põllumajanduse Akadeemia 1979 maaparandus  
Heli Kralle Eesti Põllumajanduse Akadeemia 1987 maakorraldus  
Leili Kuusk Tartu Riiklik Ülikool 1982 rakendusmatemaatika  
Veronika Ling Tartu Ülikool 1991 õigusteadus  
     
Aave Toomsalu Tallinna Pedagoogikaülikool 2001 sotsiaaltöö  
Tiiu Umal Eesti Põllumajanduse Akadeemia 1979 agronoomia  
Avo Järve Eesti Riiklik Kunstiinstituut 1973 arhitektuur  
Ardo Agasild Tallinna Pedagoogikaüllikool 1998 füüsika  

Kalevi Kaur

Aili Adamson

Tallinna Tehnikaülikool

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia

2004

2013

haldusjuhtimine

info- ja dokumendihaldus

 

 

 

         
Keskeriharidusega ametikud ja töötajad        
Sirje Aua Tallinna Kergetööstuse Tehnikum 1973 tehnik-organisaator  
Kersti Berhardt Tihemetsa Sovhoostehnikum 1982 põllumajanduslik raamatupidamine  
Elle Tints Tallinna Majandustehnikum 1974 riigieelarve  
Maie Käba Räpina Sovhoostehnikum 1974 puu- ja köögiviljandus  
         
         
Keskharidusega ametnikud ja töötajad        
         
Ülle Udras Võru I Keskkool 1979    
Mati Adamson Viljandi 4. Keskkool 1989  

 

Sirje Türk Johannes Lauristini nimeline Tallinna 16. Keskkool 1975