Vallavolikogu istung 21.06.2016

Suure-Jaani Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 21. juunil 2016 kell 15 Suure-Jaani Kooli konverentsisaalis Tallinna tn 24 II korrusel.

Päevakorra projekt:

1. Vihi, Rääka, Jälevere külade arengukava kooskõlastamine; eelnõu nr 167; kutsutud on külaseltsi esindaja

2. Ülevaade SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus tegevusest, kutsutud on juhataja Marika Tirmaste ja nõukogu esimees Margus Lemming

3. Meinhard Kirmi aukodanikuks esitamine, eelnõu nr 164, Tambet Sova

4. Suure-Jaani valla teedel tolmutõrje läbiviimise korra kehtestamine; eelnõu nr 156, Are Aua

5. Suure-Jaani valla arengukavade koostamise, muutmise ja kinnitamise korra kehtestamine; eelnõu nr 149, Veronika Ringo

6. Valla põhimääruse I lugemine; eelnõu nr 157, Veronika Ringo

7. Peremehetuks tunnistamine; eelnõu nr 166,Veronika Ringo

8. Sürgavere spordihoone põhimääruse kehtestamine; eelnõu nr 170, Mati Adamson

9. Maade munitsipaalomandisse taotlemine; eelnõud nr 168 ja 169, Heli Kralle

10. Ostueesõiguse kasutamata jätmine; eelnõu nr 173, Heli Kralle

11. Info:

11.1 osaühingu asutamise tutvustus; eelnõu nr 171, Tõnu Aavasalu

11.2 haldusreformi käigust, Tõnu Aavasalu

11.3 volikogu tööplaani kavand, Tambet Sova

11.4 muu info