Vallavolikogu istung 25.08.2016

Suure-Jaani Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 25. augustil 2016 kell 16 Suure-Jaani vallamaja saalis Lembitu pst 42.

Päevakorras on:

1. Ülevaade maakonna kergliiklusteede arengukavast, Viljandi MV planeeringutalituse juhataja Tiia Kallas; koostatava maakonnaplaneeringu materjalid on kättesaadavad maavalitsuse kodulehel: http://viljandi.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering

2. Suure-Jaani valla Suure-Jaani, Olustvere ja Sürgavere kaugküttepiirkonna soojamajanduse arengukava aastateks 2016-2025 I lugemine; eelnõu nr 176; arengukava koostaja Ülo Kask; eelnõu link:  http://www.suure-jaani.ee/arengukavad

3. Ülevaade AS'i Suure-Jaani Haldus tegevusest, juhataja Lembit Kruuse

4. Valla arengukava 2012 – 2020 muutmise algatamine; eelnõu nr 177; Tõnu Aavasalu; kehtiv arengukava: http://www.suure-jaani.ee/arengukavad

5. Kildu staadioni katastriüksuse jagamise ja otsustuskorras võõrandamise I lugemine; eelnõu nr 178; Heli Kralle   

6. Info:

6.1 valla põhimääruse eelnõu edasisest menetlusest;

6.2 haldusreformi komisjoni otsusest mitte menetleda eelnõud nr 179;

6.3 reservfondi eraldistest;

6.4 muu info.

Eelnõud asuvad valla kodulehel: http://server.amphora.ee/atp/suurejaanivv/index.aspx?org=808&unit=-1