Vallavolikogu istung 27.10.2016

Suure-Jaani Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 27. oktoobril 2016 kell 16 Suure-Jaani vallamaja saalis Lembitu pst 42.

Päevakorras on:

1. Suure-Jaani Kooli põhimääruse uue redaktsiooni kehtestamine, eelnõu nr 180

2. Suure-Jaani valla Suure-Jaani, Olustvere ja Sürgavere kaugküttepiirkonna soojamajanduse arengukava aastateks 2016-2025 kehtestamine, eelnõu nr 176

3. Peremehetu vara menetluse algatamine, eelnõu nr 189

4. Suure-Jaani valla 2016. aasta lisaeelarve kehtestamine, eelnõu nr 183

5. Suure-Jaani valla eelarvestrateegia aastateks 2015 – 2020 kehtestamine, eelnõu nr 184 ja muudatusettepanekud

6. Suure-Jaani valla arengukava muudatusettepanekud ja teehoiukava, eelnõu nr 191

7. Suure-Jaani valla põhimääruse ja vallavalitsuse töökorra muudatuste kehtestamine, eelnõu nr 182 ja lisa

8. Nõusoleku andmine, eelnõu nr 190

9. Ühinemislepingu arutelu, eelnõu nr 187

Eelnõud on valla kodulehel: http://atp.amphora.ee/suurejaanivv/index.aspx?o=808&o2=-1&u=2&hdr=hp&tbs=act