Vallavolikogu istung 24.11.2016

Suure-Jaani Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 24. novembril 2016 kell 16 Suure-Jaani vallamaja saalis Lembitu pst 42.

Päevakorras on:

1. Suure-Jaani Huvikooli põhimääruse kehtetuks tunnistamine, eelnõu 192

2.  Huvikooli seaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine, eelnõu 193

3. Lasteasutuse ja kooli pidaja pädevuste delegeerimine, eelnõu 194

4. Valla arengukava 2012 – 2020 uue redaktsiooni kehtestamine, eelnõu 191

5. Rahvaküsitluse tulemuste kinnitamine, eelnõu nr 195

6. Ühinemisega seotud otsuste eelnõude tutvustamine:

6.1 ühinemislepingu muudatusettepanekud;

6. 2volikogu liikmete arvu määramine ja valimisringkonna moodustamine, eelnõu nr 196

7. Info:

7.1 reservfondi eraldised

7.2 muu info

Eelnõude link