Vallavolikogu istung 22.12.2016

Suure-Jaani Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 22.detsembril 2016 kell 13 Suure-Jaanis Kondas maja saalis Ilmatari tn 9.

Päevakorras on:

1. Suure-Jaani Vallavolikogu esimehe valimine, eelnõu nr 203

2. Suure-Jaani valla 2017. aasta eelarve eelnõu I lugemine, eelnõu nr 198

3. MTÜ'st Eesti Mõisakoolide Ühendus välja astumine, eelnõu nr 200

4. Riigi tegevusvarudest eraldatud konservide jaotamise kord, eelnõu nr 199

5. Suure-Jaani valla arengukava 2012-2020 uue redaktsiooni kehtestamine, eelnõu nr 191

Alates kell 14.00 koos Kõpu ja Kõo Vallavolikogudega ja Võhma Linnavolikoguga:

6. Ühineva valla nime otsustamine, eelnõu nr 202
7. Ühinemislepingu muudatusettepanekute heakskiitmine, ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine, eelnõu nr 187
8. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotluse esitamine, eelnõu nr 201

Eelnõude link