Vallavolikogu istung 26.01.2017

Suure-Jaani Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 26. jaanuaril 2017 kell 16 Suure-Jaani vallamaja saalis Lembitu pst 42.

Päevakorras on:

1. Ülevaade MTÜ Tääksi spordiakadeemia poolt kavandatavatest tegevustest, kutsutud on juhatuse liige Indrek Jegorov

2. Vallavolikogu aseesimehe valimine, eelnõu 1

3. Volikogu esindajate nimetamine:

3.1  Viljandimaa Omavalitsuste Liitu, eelnõu 2

3.2 Eesti Maaomavalitsuste Liidu Maapäevale, eelnõu 3

4. Suure-Jaani valla arengukava 2012 – 2020 uue redaktsiooni kehtestamine, eelnõu 191

5. Lasteasutuse ja kooli pidaja pädevuste delegeerimine, eelnõu 194 

6. Vastemõisa tee 26 detailplaneeringu algatamine, eelnõu 5

7. Müügipileti hind ja vorm, eelnõu 6

8. Nõusoleku andmine varaliste kohustuste võtmiseks, eelnõu 7

9. Ettepanekud volikogu 2017. a tööplaani koostamiseks

10. Info:

10.1 reservfondi eraldised

10.2 muu info

Link eelnõudele