Suure-Jaani Vallavolikogu istung 30.03.2017

Suure-Jaani Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 30. märtsil 2017 kell 16 Suure-Jaani vallamaja saalis Lembitu pst 42.

Päevakorras on:

1. Ülevaade SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskuse tegevusest, Marika Tirmaste

2. Määruste kehtetuks tunnistamine, eelnõu nr 14

3. Ülevaade sotsiaalvaldkonna olukorrast vallas, Aave Toomsalu

4. Lastekaitseseaduse ja sotsiaalhoolekande seadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine, eelnõu nr 16

5. Vihi külas Vahe majavalduse hoonete peremehetuks tunnistamine, eelnõu nr 18

6. Metsküla külas Saksatoa kinnistu ostueesõiguse kasutamata jätmine, eelnõu nr 19

7. Seisukoht Poku kinnistu omandamiseks, eelnõu nr 20

8. Hoonestusõiguse seadmine, eelnõud nr 21-1 ja 21-2

9. Töötasu, hüvituse ja tasu määruse muutmine, eelnõu nr 15

10. Garantii andmine, eelnõud nr 23 ja 24

11. Ettevõtlus- ja arengukomisjonile esimehe valimine, eelnõu nr 22 

12. Info:

12.1 ülevaade Tööstuspargi arendamisest

12.2 reservfondist raha eraldamine

12.3 muu info

Eelnõude link