Suure-Jaani Vallavolikogu istung 29.09.2017

Suure-Jaani Vallavolikogu istung toimub reedel, 29. septembril 2017 kell 15 Pärna puhkekülas Taeveres.

Päevakorras on:

1. Vahe kinnistu müük otsustuskorras, eelnõu nr 52

2. 2017. a lisaeelarve, muudetud eelnõu nr 45

3. Raske ja sügava puudega lastele teenuste osutamise ja rahastamise kord, eelnõu nr 48

4. Heakorraeeskirja muutmine, eelnõu nr 46

5. Isikliku kasutusõiguse seadmine Oru kinnistu kasuks, eelnõud nr 50

6. Tääksi külaplatsi müük, eelnõud nr 41

7. Nõusoleku andmine Kõo vallale toetuse taotluse esitamiseks ja rahalise kohustuse võtmiseks, eelnõu nr 47

8. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Viljandimaa Omavalitsuste Liidule, eelnõu nr 49

9. Vallale maa ostmine, eelnõu nr 51

Eelnõude link