Põhja-Sakala Vallavolikogu istung 16.11.2017

Põhja-Sakala Vallavolikogu teine istung toimub neljapäeval, 16. novembril 2017 kell 16 Suure-Jaani vallamaja II korruse saalis Lembitu pst 42.

Päevakorras on:

1. Hüvitise maksmine volituste tähtajalisel lõppemisel, eelnõu nr 3

2. Põhja-Sakala vallavanema valimine, eelnõu nr 4

3. Põhja-Sakala Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine, eelnõu nr 5

4. Põhja-Sakala Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine, eelnõu nr  6

5. Põhja-Sakala Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni esimehe ja liikmete valimine, eelnõu nr 7

6. Määruse „Tasu, hüvituse ja tasu määramine" I lugemine, eelnõu nr  8

7. Suure-Jaani Tööstusala katastriüksuse liikluspinnale koha-aadressi määramine, eelnõu nr 9

8. Suure-Jaani Tööstusala planeeringu etappide määramine, eelnõu nr 10

9. Vaidele vastamine, eelnõu nr 11

Eelnõude link