Põhja-Sakala Vallavolikogu istung 30.11.2017

Põhja-Sakala Vallavolikogu kolmas istung toimub neljapäeval, 30. novembril 2017 kell 16 Suure-Jaani vallamaja II korruse saalis Lembitu pst 42.

Päevakorras on:

1. Vastemõisa k  Vastemõisa tee 26 detailplaneeringu vastuvõtmine, eelnõu  nr 22 

2. Määruse „Hüvituse, töötasu ja tasu määramine" kehtestamine, eelnõu nr  8

3. Põhja-Sakala Vallavolikogu 16.11.2017 otsuse nr 3 p 1.3 muutmine, eelnõu  nr 12

4. Laenu  võtmine, eelnõu nr 26

5. Võhma linna 2017. aasta lisaeelarve I lugemine, eelnõu nr 27

6. Põhja-Sakala Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine, eelnõu nr  13

7. Põhja-Sakala Vallavalitsuse liikmete arvu määramine ja koosseisu kinnitamine, eelnõu nr 14 

8. Volituste tähtajalisel lõppemisel vallavanemate ja linnapea ametist vabastamine ning hüvitise maksmine, eelnõu nr 15   

9. Ametiasutuste tegevuse ümberkorraldamine ja uue ametiasutuse moodustamine, eelnõu nr 16 

10. Põhja-Sakala Vallavalitsuse (ametiasutuse) põhimääruse kehtestamine, eelnõu nr 17 

11. Põhja-Sakala Vallavalitsuse (ametiasutuse) teenistuskohtade koosseisu ja struktuuri

kehtestamine, eelnõu nr 18 

12. Põhja-Sakala Vallavalitsuse teenistujate palgajuhend, eelnõu  nr 19 

13. Põhja-Sakala Vallavalitsuse teenistujate haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded, eelnõu nr 20 

14. Valla munitsipaalkoolide hoolekogudesse esindajate nimetamine, eelnõu nr 21 

15. Vallale maa omandamine, eelnõu nr 23 

16. Tööstusala planeeringu etappide määramine, eelnõu nr 24 

17. Viljandimaa Omavalitsuste Liidu vanemate kogusse esindajate määramine, eelnõu nr 25 

18. Võhma linna 2017. aasta lisaeelarve kehtestamine, eelnõu nr 27

Eelnõude link