Põhja-Sakala Vallavolikogu istung 21.12.2017

Põhja-Sakala Vallavolikogu neljas istung toimub neljapäeval, 21. detsembril 2017 kell 15 Suure-Jaani vallamaja II korruse saalis Lembitu pst 42.

Päevakorras on:

1. Põhja-Sakala Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni moodustamine, eelnõu nr 7

2. Võhma linna 2017. aasta lisaeelarve kehtestamine, muudetud eelnõu nr 27

3. Kõpu Vallavolikogu 10.10.2017 otsuse nr 18 „Munitsipaalvara soetamine" muutmine, eelnõu nr 29

4. Sotsiaalvaldkonna eelnõude kehtestamine:

4.1 Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks, eelnõu nr 30

4.2 Põhja-Sakala valla sotsiaaltoetuste kord ja 2018. a toetuste suurus, eelnõud nr 49 ja 50

5. Maamaksumäära kehtestamine, eelnõu nr 31

6. Volitusnormide andmine:

6.1 ehitus- ja planeerimisvaldkonnas, eelnõu nr 32

6.2 lastekaitse ja sotsiaalhoolekande valdkonnas, eelnõud nr 33 ja 37

6.3 haridusvaldkonnas, eelnõud nr 34 ja 35

6.4 hajaasustuse programmi läbiviimiseks, eelnõu nr 36

6.5 maaküsimustes, eelnõud nr 38 – 40

6.6 vee erikasutusloa andmiseks, eelnõu nr 41

6.7 aegunud volitusnormide kehtetuks tunnistamine, eelnõu nr 42

7. Põhja-Sakala valla ajalehe nimi, eelnõu nr 43

8. Põhja- Sakala valla lipp ja vapp, eelnõu nr 44

9. Lastevanemate poolt kaetava osa määr, eelnõu nr 45

10. Vallale maa soetamine, eelnõu nr 46

11. Vallavara müük enampakkumisel, eelnõu nr 47

12. Palgalise vallavalitsuse liikme ametisse nimetamine, eelnõu nr 48

Eelnõude link