KIK-i toetused

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus on eraldanud toetust alljärgnevatele projektidele:

 

 Veemajanduse programmist

 • Lahmuse paisjärve saneerimiseks  2 817 540.- krooni
 • Vastemõisa küla joogiveepuhasti ehitamiseks  330 152.- krooni
 • Suure-Jaani joogiveepuhasti ehitamiseks  351 276.- krooni
 • Suure-Jaani linna vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimise ja ehituse I etapi töödeks  4 602 696 .- krooni
 • Suure-Jaani linna vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehituse II etapi töödeks  8 897 377.- krooni
 • Suure-Jaani linna vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehituse III etapi töödeks 549 777,51 eurot
 • Suure-Jaani paisjärve eutrofeerumise peatamiseks 289 680.- krooni (toetuse saaja MTÜ Kalastusklubi Suure-Jaani Säga)
 • Mart Saare majamuuseumi veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitamiseks Hüpassaares 30 910.- eurot (toetuse saaja Viljandi Muuseum)
 • Suure-Jaani linna vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehituse IV etapi töödeks  718 759,56 eurot
 • Vaalamäe puurkaevpumpla veepuhastusseadmete paigaldamiseks 7 880 eurot (toetuse saaja MTÜ Vaalamäe Kaev)

 

 Jäätmekäitluse programmist

 • Suure-Jaani jäätmejaama ehituseks   4 640 479 .- krooni (toetuse saaja MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus)
 • Suure-Jaani piimatööstuse katlamaja ja küttehoidla ning jääkreostuse likvideerimiseks 23 610,96 eurot

 

 Looduskaitse programmist

 • Sürgavere pargi rekonstrueerimise I etapiks (haljastusprojekti koostamine)  175 525.- krooni
 • Lõhavere pargi rekonstrueerimisprojekti koostamiseks  175 230.- krooni (toetuse saaja SA Lõhavere Ravi- ja Hoolduskeskus) 
 • Lõhavere pargi rekonstrueerimiseks 190 859,55 eurot (toetuse saaja SA Lõhavere Ravi- ja Hoolduskeskus) 
 • Sürgavere pargi rekonstrueerimise II etapiks 55 991,25 eurot

 

  Atmosfääriõhu kaitse programmist

 • Suure-Jaani Kultuurimaja üleviimiseks maaküttele 26 277 eurot
 • Vastemõisa Rahvamaja üleviimiseks maaküttele 57 783 eurot

 

Energeetika programmist

 • Olustvere katlamaja projekteerimiseks ja rekonstrueerimiseks hakkepuidul töötavaks katlamajaks 283 897,50 eurot (toetuse saaja AS Suure-Jaani Haldus)