Kildu kooli kolimine Vastemõisa

NB! Arvamused/kommentaarid on foorumis 

 

Kui 1909. aastal Kildule uus koolihoone ehitati, oli koolis 210 õpilast. Vaieldi pikalt selle üle, kuhu kool ehitada – ehitati Kildule. Koolihoone mujale kolimise mõtteid on olnud hiljemgi, Kalju kolhoosi ajal arutleti kolimist Vaalamäele või Vastemõisa.

Tänapäeval on õpilaste arv Kildul tunduvalt väiksem kui sada aastat tagasi ja see kahaneb. Kui valdade ühinemise ajal, 2005./2006. õppeaastal õppis Kildu põhikoolis 127 õpilast, siis 2014. aasta sügisel alustas Suure-Jaani Kooli Kildu õppekohas kolmes kooliastmes – 1.–9. klassis – õpinguid 41 õpilast: kõige rohkem õpilasi on kuuendas klassis – 8, kõige vähem esimeses ja teises klassis –  3.

Valla haridusvõrgu reformi järgmises etapis on plaanitud, et  Kildu õppekohta jääb kas üks või kaks kooliastet (vastavalt 1.–3. klass või 1.–6. klass). Seega väheneb õpilaste arv veelgi.

Kildu koolihoone on väga viletsas olukorras: katus lekib ja kandekonstruktsioonid on läbi pehkinud, ahjud vajavad väljavahetamist ning lisaks saadakse toasooja põlevkiviõlist, mille kasutamine on üks kallimaid kütmisviise. Kogu hoone vajab renoveerimist, spordisaali suurus ei vasta mõõtmetele. Kildu koolis on iga õpilase kohta 46 m2 ruumipinda!

Eelneva tõttu on päevakorda tõusnud  Kildu kooli kolimine Vastemõisa – Vastemõisa rahvamaja, raamatukogu ja lasteaiaga ühte hoonesse. Selleks on aga vajalik hoone rekonstrueerida.

 

Suure-Jaani Vallavalitsuse 23.10.2014 korraldusega nr 496 moodustati Suure-Jaani Kooli Kildu tegevuskoha Vastemõisa üleviimise ettevalmistamiseks Suure-Jaani Vallavalitsuse ajutine komisjon (edaspidi Komisjon), mille koosseisu täiendati  Suure-Jaani Vallavalitsuse 04.11.2014 korraldusega nr 457.

Komisjoni kuuluvad:
Suure-Jaani vallavanem Tõnu Aavasalu;
Suure-Jaani Vallavolikogu hariduse, kultuuri ja vaba aja komisjoni esimees Madis Randaru;
Suure-Jaani Kooli direktor Epp Välba;
Suure-Jaani Kooli Kildu õppekoha õppealajuhataja Krista Prinzmann;
Suure-Jaani Kooli haldusjuht Kristjan Kärt;
Vastemõisa piirkonna esindaja Lembit Kruuse;
Suure-Jaani Vallavalitsuse arendusnõunik Aino Viinapuu;
Suure-Jaani Vallavalitsuse haridus- ja kultuurinõunik Ain Saviauk.


Komisjon kutsub kõiki vallakodanikke oma arvamust avaldama ja sõna sekka ütlema.

Sisene foorumisse

Komisjoni protokoll nr 1, 03.11.2014


Komisjoni protokoll nr 2, 12.11.2014

 

Komisjoni protokoll nr 3, 19.01.2015

 

Vastemõisa rahvamaja projekteerimishankel oli 9 pakkumist, võitis OÜ EMP A&I.
Ehituslik põhiprojekt valmib 15. augustiks 2015; arhitekt Ene Uustal, sisearhitekt Sirje Pohl; tööde maksumus 53 520 €.
Tööde maht: eskiis-, eel- ja põhiprojekt algkooli ruumide, ühe lasteaiarühma ja noortekeskuse ruumide osas + õueala.