Ühise jäätmemahuti kasutamise kokkulepe

 

 Teenuse üldandmed

Kirjeldus Jäätmevaldajad võivad jäätmete kogumiseks kasutada mitme naaberkinnistu peale ka ühiseid kogumismahuteid, seejuures peavad jäätmekäitluslepingus olema fikseeritud kõik ühist kogumismahutit kasutavad jäätmevaldajad. Ühismahuti kasutaja loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks. Jäätmevaldajatel esitada Suure-Jaani Vallavalitsusele kirjalik ühise olmejäätmekonteineri kasutamise kokkulepe.
Kestvus Vastuse tehtud avalduse edasise menetlemise kohta saate 30 tööpäeva jooksul avalduse tegemisest arvates.
Õigusaktid

Jäätmeseadus

Suure-Jaani valla jäätmekava 2015-2020

Suure-Jaani valla jäätmehoolduseeskiri

Vastutaja Keskkonnanõunik Tiiu Umal, tiiu.umal[at]suure-jaani.ee 4355435, 53420340

 

Teenuse taotlemine kohapeal

Vajalikud sammud

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Suure-Jaani vallamajast.  

Vastuvõtt E-R 9-12, 13-16

Viide Avaldus õhise jäätmemahuti kasutamiseks
 

  

 

Teenuse taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud
Sisenege Suure-Jaani valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri ja kinnistusraamatu andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada"
NB! Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Suure-Jaani vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.
 
Viide