Lahmuse küla

Pindala 4,32  km2

Elanike arv (seisuga 01.01.2015)  78

 

Külavanem: Aire Levand (Lahmuse, Põhjaka ja Päraküla külal on ühine külavanem)

telefon 5665 8453

e-post aire_l_@hotmail.com

 

Lahmuse küla keskuses asub Lahmuse mõisakompleks koos järve ja pargiga. Lahmuse mõisa  asutaja oli poolakas Alexander Trojanowski. Aastatel 1594-1599 läks mõis üle Wilhelm Bockile.  Praegune, hilisklassitsistlike joontega Lahmuse mõisa hoonestik on välja ehitatud aastatel 1846-1857. Sellesse ajavahemikku mahub ka vesiveski ehitus koos paisjärve rajamisega Lõhavere ojale. Lahmuse küla ajalugu on seotud Lahmuse mõisaga.  mille ajaloost teab väga palju meie juhatuse liige ja selle kooli kauaaegne õpetaja Milvi Ruut. Külaelust ja talude põlvnemise ajaloost teavad palju rääkida kindlasti kauaaegsed kohalikud elanikud Kalev ja Maret Alle.

 
Külas tegutseb külaselts, mis  on asutatud 05. septembril 2009  Lahmuse mõisakoolis, kus toimuvad ka peamiselt suuremad kokkusaamised. Külaelu aitavad arendada MTÜ Lachmese Haridusselts ja MTÜ Altveski.
Peamised üritused on olnud ühised külastused: Olustvere käsitöökojad, ekskursioon "Järvamaa mõisad", mitmed talgud jne.  Naised käivad sagedamini koos, tegelevad käsitööga ja vestlevad muudel teemadel - eestvedajaks on Aire Levand.
Ühiselt  kasutatakse  Lahmuse kooli sportimisvõimalusi.