Lasteaiakoha taotlemine

 

 Teenuse üldandmed

Kirjeldus
Lasteaiakohta saab taotleda Suure-Jaani valla lasteaeda pooleteise- kuni seitsmeaastastele, juhul kui lapse elukohaks rahvastikuregistris on Suure-Jaani vald. Kohtade jagamine järgmiseks õppeaastaks toimub kalendriaasta 31. maini esitatud avalduste alusel ja lõpeb 10. juuniks.
Vabade kohtade olemasolul jagatakse kohti kogu õppeaasta jooksul.
Kestvus  
Õigusaktid Suure-Jaani valla lasteaedadesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord
Vastutaja  

 

Teenuse taotlemine lasteaias

Vajalikud sammud Lapsevanem või hooldaja esitab lasteaia direktorile avalduse.
Vajaminevad dokumendid Lapsevanema või muu lapse seadusliku esindaja vormikohane avaldus
Viide Lapse lasteaeda vastuvõtu avaldus

 

Teenuse taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud Suure-Jaani valla toimingute ja teenuste keskkonda  sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.
Viide