Metsandus

Piirkondliku metsanduse spetsialist teostab metsateatiste vastuvõtmist ja registreerimist, kontrollib kavandatud tööde ja andmete õiguspärasust vastavalt kehtivatele inventeerimisandmetele ning  õigusaktide nõuetele, vajadusel kavandatud tööde hindamist looduses, tegevuste keelamist ning puudustele tähelepanu juhtimist, soovituste koostamist tegevuse vastavusse viimiseks õigusaktidega. Metsanduse teenuseid  Suure-Jaani, Kõo ja Kõpu piirkonna kodanikele pakub Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni kontor, metsaspetsialist Mihkel Pastik (Aadress: Paala tee 4, 71014 Viljandi, telefon 5304 4134, e-post mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee

 

Metsaomanik registreerib metsateatise metsaregistris (uuendus- ja harvendusraie) või esitab keskkonnaametile metsateatise:

  • kavandatavate raiete kohta (välja arvatud valgustusraie);
  • oluliste metsakahjustuste kohta.

Metsateatist keskkonnaametile esitamata või seda metsaregistris registreerimata võib metsaomanik raiuda kuni 20 tihumeetrit puitu kinnisasja kohta aastas.

e-metsateatise esitamine

 

Metsaregistri avaliku teenus võimaldab leida kaardil metsaeraldisi, katastriinfot ja nendega seotud piiranguid.