Ohtlikud jäätmed

Ohtlikud on jäätmed, mis oma kahjuliku toime tõttu võivad olla ohtlikud tervisele, varale või keskkonnale. Ohtlike ainete pakendid ei ole tühjana ohtlikud, aga kui pakendisse on jäänud küllalt palju ohtlikku ainet ja seda ei ole võimalik või ei soovita enam kasutada, siis tuleb see koos pakendiga viia Olustvere keskkonnajaama kogumispunkti või Suure-Jaani jäätmejaama.

Tooted, mis sisaldavad ohtlike ja mürgiseid aineid on märgistatud vastavate ohutusmärgistega

 

 

Ohtlike olmejäätmete hulka kuuluvad näiteks:

 • aegunud ravimid ja muud tervishoiujäätmed ( süstlad, ampullid);
 • päevavalgus- ja säästulambid;
 • elavhõbedat sisaldavad jäätmed (luminestsentslambid, vanad kraadiklaasid);
 • mootori-, käigukasti- ja määrdeõli;
 • õlifiltrid, õli sisaldavad puhastuskaltsud;
 • lahustid ja lahusti sisaldavad värvi-, laki-, liimi- ja hereetiku jäägid;
 • taimekaitsevahendid ja muud pestitsiidide liigid;
 • kodukeemia (pesuained, puhastusvahendid, happed ja leelised);
 • kasutatud patareid ja akud;
 • telerid, arvutid, monitorid ja mobiiltelefonid või muud patareisid ja akusid sisaldav elektroonika;
 • külmkapid terve jahutussüsteemiga.

 

Ohtlikud jäätmed tuleb koguda liigiti, muudest jäätmetest eraldi!