Olustvere keskkonnajaam

Keskkonnajaam on selline  jäätmete kogumispunkt, kus eraisikud saavad tasuta ära anda vanapaberit ja pappi, klaas-, metall- ja plastpakendeid, akud, patareid, kraadiklaasid, värvi- ja lahustijäätmed, õlid ja õlifiltrid, elavhõbedalambid, päevavalguslambid, säästupirnid, olmekeemia, vanad ravimid, putukamürgid, taimekaitsevahendid, kemikaalid ja muud ohtlikud jäätmed.

Sealt viiakse jäätmed edasisele sihipärasele käitlemisele vastavaid vahendeid, oskusi, jäätmeluba ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omava ettevõtte poolt.

 

Olustvere keskkonnajaam on avatud: E – P 10.00 – 19.00

Info telefonil 524 1730

 

Konteinereid teenindab AS Väätsa Prügila tel. 384 0111

 

Elanikelt võetakse tasuta vastu  ainult liigiti kogutud jäätmeid:

•    segapakendijäätmed

•    paberi- ja papijäätmed

•    elektroonikajäätmed

•    ohtlikud jäätmed

•    vanarehvid

NB! Vanamööbli lähim vastuvõtukoht on Suure-Jaani jäätmejaam.