Õpilase sõidukaarti väljastamise taotlus

18.05.16

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

 

 

Sõidukaarti saab taotleda üldhariduskooli statsionaarses õppes õppivatele õpilasele, kelle elukohaks on  Suure-Jaani vald. Sõidukaarti ei saa taotleda riigigümnaasiumi ja kutseõppeasutuste õpilastele.
Esmase kaardi taotlemine on tasuta, korduskaardi eest tuleb tasuda 5 eurot vallavalitsuse arvele.
Korduskaardi avaldusele on vajalik lisada  makset tõendav dokument.
Swedbank - EE712200001120223591
SEB - EE911010302008800000
Saajaks märkida: Suure-Jaani Vallavalitsus, maksekorralduse sisuks märkida: "Kordus sõidukaart, lapse nimi"
 

Kestvus:

Sõidukaart väljastatakse 7 tööpäeva jooksul

Õigusaktid:

» Eesti Vabariigi Haridusseadus §7 lg 8

Vastutaja:

 


Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Suure-Jaani valla teenuste ja toimingute keskkonda.Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Viide:

 

 

 


Taotlemine pabervormil
 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Suure-Jaani vallamajast.

Vajalikud dokumendid:

Lapsevanema või muu lapse seadusliku esindaja (edaspidi vanema) vormikohane avaldus; korduskaardi puhul maksekorraldus

Viide:

Sõidukaarti väljastamise avalduse vorm

 

Toimetaja: MARKO REIMANN