Pakendijäätmed

Pakendid ja pakendijäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ja viia tühjalt ja kokkusurutult selleks ettenähtud kogumispunktidesse või jäätmejaama.

 

Pakendite kogumisega tegelevad taaskasutusorganisatsioonid:

MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO)         

MTÜ Eesti Pakendiringlus (EPR)                         

OÜ Tootjavastutusorganisatsioon (TVO)               

Üleriigilist karastusjookide- ja madala alkoholi sisaldusega jookide pakendite tagatisrahasüsteemi korraldab Eesti Pandipakend OÜ         

                    

Ø  Tagatisrahaga pakend (ehk pandipakend) vii tagasi Suure-Jaani, Olustvere, Sürgavere ja Vastemõisa kaupluste juures asuvasse pakendi tagastuspunkti. Ainult nii saad pakendi eest tagatisraha tagasi. Tagatisraha summad on üldised kõikidele pakenditele ning alates 1. veebruarist 2015 on summaks 10 senti. 

Ø Segapakend vii segapakendijäätmete konteinerisse. Jälgi konteineri märgistusi, et teada, mida kuhu panna.

 

Pakendikonteinerite asukohad saab teada taaskasutusorganisatsioonide kodulehtedelt:

ETO konteinerid                               

Pakendiringluse konteinerid            

OÜ TVO konteinerid                   

    

Pakendikonteinerisse tuleb panna:

  • plastpakendite jäätmed (jogurti- ja võitopsid, kosmeetika- ja hooldustoodete pakendid, ketsupi- ja majoneesipudelid, šampoonipudelid, plastnõud ja –karbid jm. puhtad plastpakendid); 
  • klaaspakendite jäätmed (värvitust ja värvilisest klaasist alkoholipudelid, kõik pandimärgita klaasist pudelid, purgid jm puhtad klaaspakendid);
  • metallpakendite jäätmed (toidu- ja joogipakendi metallkaaned ja korgid, konservpakendid);
  • joogikartongist jäätmed (kartongist piima- ja mahlapakendid jm. puhtad kartongpakendid);
  • paber-papp pakend (pappkastid ja -parbid, paberkotid ja muud puhtad paberpakendid).

Pakendikonteinerisse ei tohi panna: toiduga määrdunud pakendeid, plastist mänguasju, ohtlike ainete pakendeid (nt kodukeemia), aerosoolpudeleid, akna- ja lehtklaasi, valgustuspirne.

 

Oluline on sortimisel arvestada mõistlikkuse printsiipi- kui pakendit pole võimalik ilma nõudepesuvahendi ja kuuma veeta puhtaks pesta, siis on õigem panna see olmeprügisse