Ametiisikute palgaandmed

 

Põhipalk ja muutuvpalk ning teenistusülesannete täitmisest tulenev muu tulu 2013. aastal
                   
                   
Struktuuriüksus     Ametikoht Eesnimi Perekonnanimi Ametniku koormus Põhipalk sh   puhkuse tasu Muutuvpalk Muu tulu Kokku   Periood
Suure-Jaani Vallavalitsus                  
Vallavalitsus                  
Vallavanem Tõnu Aavasalu 1 19500   40 19540   01.01.2013-31.12.2013
vallavalitsuse liige Jüri Hansen       760 760   01.01.2013-30.11.2013
vallavalitsuse liige Rünno Johanson       440 440   01.01.2013-30.11.2013
                   
Suure-Jaani Vallavolikogu                  
Volikogu esimees Arnold Pastak       4000 4000   01.01.2013-31.10.2013
Volikogu esimees Andres Vinni       800 800   01.11.2013-31.12.2013
Volikogu liige Raul Espenberg       80 80   01.11.2013-31.12.2013
Volikogu liige Jaan Hansen       180 180   01.01.2013-31.10.2013
Volikogu liige Jüri Hansen       80 80   01.12.2013-31.12.2013
Volikogu liige Toomas Henk       140 140   01.01.2013-31.10.2013
Volikogu liige Robert Ilves       200 200   01.01.2013-31.12.2013
Volikogu liige Jaan Jaska       260 260   01.01.2013-31.12.2013
Volikogu liige Andrus Keerd       239 239   01.01.2013-31.12.2013
Volikogu liige Siiri Kruuse       80 80   01.11.2013-31.12.2013
Volikogu liige Arvi Lohu       200 200   01.01.2013-31.12.2013
Volikogu liige Romeo Mukk       240 240   01.01.2013-31.12.2013
Volikogu liige Eda Nodepera       480 480   01.01.2013-31.12.2013
Volikogu liige Kaarel Omel       160 160   01.01.2013-31.10.2013
Volikogu liige Eeri Palu       60 60   01.11.2013-31.12.2013
Volikogu liige Arnold Pastak       80 80   01.11.2013-31.12.2013
Volikogu liige Joel Purga       60 60   01.11.2013-31.12.2013
Volikogu liige Madis Randaru       260 260   01.01.2013-31.12.2013
Volikogu liige Peeter Sadam       220 220   01.01.2013-31.12.2013
Volikogu liige Eduard Sangernebo       120 120   01.01.2013-31.10.2013
Volikogu liige Arvi Sarjas       160 160   01.01.2013-31.10.2013
Volikogu liige Marlen Silm       80 80   01.11.2013-31.12.2013
Volikogu liige Tambet Sova       60 60   01.11.2013-31.12.2013
Volikogu liige Olavi Udam       193 193   01.01.2013-31.12.2013
Volikogu liige Uno Vares       99 99   01.01.2013-31.10.2013

 

 

Suure-Jaani Vallavalitsuse ametiisikute palgaandmed 2012

Suure-Jaani Vallavalitsuse ametiisikute palgaandmed 2011

Suure-Jaani Vallavalitsuse ametiisikute palgaandmed 2010

Suure-Jaani Vallavalitsuse ametiisikute palgaandmed 2009

Suure-Jaani Vallavalitsuse ametiisikute palgaandmed 2008

Suure-Jaani Vallavalitsuse ametiisikute palgaandmed 2007

 

Suure-Jaani Vallavalitsuse hallatavate asutuste juhid ei ole määratud  ametiisikuteks korruptsioonivastase seaduse mõistes.