Päraküla küla

Pindala  2,12 km2

Elanike arv (seisuga 01.01.2015) 106

  

Külavanem: Aire Levand (Lahmuse, Põhjaka ja Päraküla külal on ühine külavanem)

telefon 5665 8453

e-post aire_l_@hotmail.com


Päraküla mainiti esmakordselt kusagil 18. sajandil küla Perra all. Kuna Pärakülas  on võrdlemisi viljakas pinnas, oli Eesti vabariigi ajal ja varemgi külaelanike põhitegevus  põllumajanduslik tootmine, karja- ja seakasvatus. Külas asus sepikoda ja veski. Küla administratiivseid piire on muudetud erinevate riigivõimude ajal. Nii on näiteks Raudsepa talu enne 1945. aastat kuulunud Lahmuse küla alla.
Külas on neli põlistalu, kus üheski ei ela nende asutajate järglasi. Lahmuse sovhoosi töötajaile jagati taludesse korterid.
Ülejäänud on asunikutalud või nõukogude ajal ehitatud majad. Nõukogude ajal ehitati Päraküla territooriumile Pärnu maantee äärde 2-3-kordsed kortermajad.
Eesti Vabariigi ajal asus Taevere vallavalitsus Pärakülas, praegusel Nurme tänaval, kus nõukogude ajal oli Lahmuse sovhoosi kontor. 1960ndail aastail ehitas Lahmuse sovhoos Lõhavere paisjärve äärsele alale sovhoosi töökoja, dispetšeripunkti, õunahoidlad ja katlamaja, mis on praegu ümberehitatud kujul Eesti Höövelliistu  käsutuses.

Külas tegutseb külaselts, mis  on asutatud 05. septembril 2009  Lahmuse mõisakoolis, kus toimuvad ka peamiselt suuremad kokkusaamised. Külaelu aitavad arendada MTÜ Lachmese Haridusselts ja MTÜ Altveski. Peamised üritused on olnud ühised külastused: Olustvere käsitöökojad, ekskursioon "Järvamaa mõisad", mitmed talgud jne.
Naised käivad sagedamini koos, tegelevad käsitööga ja vestlevad muudel teemadel - eestvedajaks on Aire Levand.
Ühiselt  kasutatakse  Lahmuse kooli sportimisvõimalusi.