Põhjaka küla

Pindala  6,16 km2

Elanike arv (seisuga 01.01.2015)  66

 

Külavanem: Aire Levand (Lahmuse, Põhjaka ja Päraküla külal on ühine külavanem)

telefon 5665 8453

e-post aire_l_@hotmail.com

 

Põhjaka külas asub Kolgioja talu, mis oli kirjanik A. H. Tammsaare isa kodukoht. Kirjaniku ema oli pärit Jüriõue perest ja Kolgiojalt alustasid nad ühist rännakut Järvamaale Tammsaare Põhja tallu.

Külas tegutseb külaselts, mis  on asutatud 05. septembril 2009  Lahmuse mõisakoolis, kus toimuvad ka peamiselt suuremad kokkusaamised. Külaelu aitavad arendada MTÜ Lachmese Haridusselts ja MTÜ Altveski. Peamised üritused on olnud ühised külastused: Olustvere käsitöökojad, ekskursioon "Järvamaa mõisad", mitmed talgud jne.
Naised käivad sagedamini koos, tegelevad käsitööga ja vestlevad muudel teemadel - eestvedajaks on Aire Levand.
Ühiselt  kasutatakse  Lahmuse kooli sportimisvõimalusi.