Puude raie

Puude raie tiheasustusalal on lubatud Suure-Jaani Vallavalitsuse määratud vastava ametniku poolt välja antud raieloa alusel.

Puu raieluba tuleb taotleda puu langetamisel või võra kõrguse ja/või laiuse kärpimise korral üle 50%. Puu okste kärpimisel tuleb järgida, et pärast tööde teostamist oleks tagatud puu elujõulisus.

Ehitusprojekti kohaselt raiumisele määratud puu raiumiseks loetakse luba antuks koos ehitusloaga ning taotlust selleks esitama ei pea. Raieluba väljastatakse tasuta.

 

Puu raieloa väljaandmise tingimused ja kord

 

Raieloa taotluse esitamiseks sisenege Suure-Jaani valla teenuste ja toimingute keskkonda.