Teenusportaali avaleht

SUURE-JAANI VALLA TEENUSED JA TOIMINGUD
 
Olete sisenenud Suure-Jaani valla poolt pakutavate teenuste ja toimingute keskkonda.
Teenused ja toimingud on jaotatud seitsmesse valdkonda: sotsiaal ja tervishoid, haridus ja kultuur, ehitus ja planeerimine, maa ja keskkond, rahvastikuregistri toimingud, mittetulundustegevus ja avalik kord.
 
Kui olete vajaliku teenuse/toimingu leidnud, siis kuvatakse Teile teenuse/toimingu kirjeldus: kuidas taodelda, millised on vajalikud dokumendid, vastutava ametniku kontaktid, viited õigusaktidele jm.