Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Tiheasustusalal asuvaid üksikpuid, välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuud, tohib raiuda ainult kohaliku omavalitsuse loa alusel.

 

Kestvus Vastuse tehtud avalduse edasise menetlemise kohta saate 30 tööpäeva jooksul avalduse tegemisest arvates.
Õigusaktid
Vastutaja Keskkonnanõunik Tiiu Umal, tiiu.umal[at]suure-jaani.ee 4355435, 53420340

 

Teenuse taotlemine kohapeal

Vajalikud sammud

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Suure-Jaani vallamajast.  

Vastuvõtt E-R 9-12, 13-16

Viide Raieloa avaldus
 

  

 

Teenuse taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud
Sisenege Suure-Jaani valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri ja kinnistusraamatu andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada"
NB! Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Suure-Jaani vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.
 
Viide