Ranitsatoetuse taotlemine

 

 Teenuse üldandmed

Kirjeldus Esmakordselt kooli mineva lapse toetus makstakse lapsevanemale, eeskostjale või lapse hooldajale tingimusel, et vähemalt üks vanematest ja laps on rahvastikuregistri andmetel Suure-Jaani valla elanikud ning nad elavad ühel aadressil.
Kestvus  
Õigusaktid https://www.riigiteataja.ee/akt/415042016015?leiaKehtiv#para6
Vastutaja  

 

Teenuse taotlemine kohapeal

   
Vajalikud sammud Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Suure-Jaani vallamajast.  Vastuvõtt E-R 9-12, 13-16
Vajaminevad dokumendid Esitada isikut tõendav dokument, sünnitõend
Viide Avaldus ranitsatoetuse saamiseks
 

 

 

Teenuse taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud
Sisenege Suure-Jaani valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 
Viide