Suure-Jaani jäätmejaam

Jäätmejaam on spetsiaalselt rajatud tehniliselt varustatud jäätmekäitluskoht (detailplaneeringu ja projekti alusel), kuhu on paigutatud taaskasutatavate jäätmete kogumiseks kogumiskonteinerid sh ohtlike jäätmete kogumiseks.

 

Pärakülas asuv jäätmejaam on valminud Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja valla rahastamisel.

Suure-Jaani jäätmejaam asub Pärakülas aadressil Pärnu tänav 35 ja on avatud kolmel päeval nädalas: N-R kell 11-18, L kell 10- 16.

 

Aastatel 2015-2018 on jäätmejaama haldajaks AS Epler&Lorenz, kes korraldab kohapeal jäätmete vastuvõtu ning nende edasise käitlemise. Täpsem info jäätmejaama töötajalt telefonil 517 3751.

 

Tasuliste jäätmete vastuvõtu hinnakiri Suure-Jaani jäätmejaamas

 

Jäätmejaam teenindab Suure-Jaani valla eraisikuid ning tegutsevaid korteriühistuid ja omavalitsuse allasutusi. Kõik jäätmetoojad registreeritakse. Kirja pannakse jäätmeid toonud isik, jäätmeliik ja kogus. Vastu võetud jäätmete kaalumiseks on jäätmejaamas platvorm autokaal.

 

Tasuta saab ära anda:

  • segapakendid (plast-, klaas, metall-, kartongpakendid)
  • paberi- ja  papijäätmed
  • kile-, plastik- ja penoplastijäätmed
  • kasutatud autorehvid
  • ohtlikud jäätmed (ravimid, õli, värvid, lakid, liimid, kemikaalid, õli-ja kütusefiltrid, happed, ohtlike aineid sisaldav pakend jne)
  • elektroonikajäätmed (telerid, külmikud, pesumasinad, arvutid jne)

 

Jäätmejaamas arveldamine  AINULT SULARAHAS

Segaolmejäätmeid vastu ei võeta, sest nende kogumine ja vedu toimub otse kodumajapidamistest AS Veolia Keskkonnateenused ja jäätmevaldajate omavaheliste lepingute alusel.

 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse projekt, mille raames võeti Suure-Jaani valla eraisikutelt eterniiti ja suurjäätmeid vastu tasuta, on lõppenud.

Alates 01. oktoobrist 2017 on teenus tasuline.