Suure-Jaani jäätmejaam

Jäätmejaam on spetsiaalselt rajatud tehniliselt varustatud jäätmekäitluskoht (detailplaneeringu ja projekti alusel), kuhu on paigutatud taaskasutatavate jäätmete kogumiseks kogumiskonteinerid sh ohtlike jäätmete kogumiseks.

 

Pärakülas asuv jäätmejaam on valminud Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja valla rahastamisel.

Suure-Jaani jäätmejaam on avatud kolmel päeval nädalas: N-R kell 11-18, L kell 10- 16.

 

Aastatel 2015-2018 on jäätmejaama haldajaks AS Epler&Lorenz, kes korraldab kohapeal jäätmete vastuvõtu ning nende edasise käitlemise. Täpsem info jäätmejaama töötajalt telefonil 517 3751.

 

Tasuliste jäätmete vastuvõtu hinnakiri Suure-Jaani jäätmejaamas

 

Jäätmejaam teenindab Suure-Jaani valla eraisikuid ning tegutsevaid korteriühistuid ja omavalitsuse allasutusi. Kõik jäätmetoojad registreeritakse. Kirja pannakse jäätmeid toonud isik, jäätmeliik ja kogus. Vastu võetud jäätmete kaalumiseks on jäätmejaamas platvorm autokaal.

 

Tasuta saab ära anda:

  • segapakendid (plast-, klaas, metall-, kartongpakendid)
  • paberi- ja  papijäätmed
  • kile-, plastik- ja penoplastijäätmed
  • kasutatud autorehvid
  • ohtlikud jäätmed (ravimid, õli, värvid, lakid, liimid, kemikaalid, õli-ja kütusefiltrid, happed, ohtlike aineid sisaldav pakend jne)
  • elektroonikajäätmed (telerid, külmikud, pesumasinad, arvutid jne)

 

Tasu eest võetakse vastu:

Suurjäätmed (sh vana mööbel)                     90€/tonn

Ehitus-lammutussegapraht                           48 €/tonn

Plastid                                                            48 €/tonn

Puidujäätmed                                                48 €/tonn

Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed         0,60 €/tonn

Eterniit                                                          120 €/tonn

Mittekomplektsed külmikud                        10 €/tk

Hinnad on koos käibemaksuga.

Jäätmejaamas arveldamine  AINULT SULARAHAS

Segaolmejäätmeid vastu ei võeta, sest nende kogumine ja vedu toimub otse kodumajapidamistest AS Veolia Keskkonnateenused ja jäätmevaldajate omavaheliste lepingute alusel.

 

NB! SA Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastas MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse projekti, mille raames võetakse Suure-Jaani valla eraisikutelt ohtlikke jäätmeid, eterniiti ja suurjäätmeid vastu tasuta alates 01. juulist 2016 kuni vahendite lõppemiseni.